Matrigon 72 SG 1 kg

FKnr.: 62307 | Leverandørens varenr.: 5055783
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og transporteres til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager.
Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dylle-arter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, tusenfryd, ryllik, tistler, åkergråurt og åkersvineblom. God mot hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker samt kløver og andre belgplanter. Kan blandes med aktuelle insektmidler.

Off-label: Jordbær, solbær, rips og stikkelsbær etter høsting, kepaløk, tistel og burot i juletreproduksjon, åkersvineblom i produksjon av gran
i pottebrett og mot dikesvineblom og tistel i grasmark.

Innhold: 720 g klopyralid/kg
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 14-16,5 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Granulat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun, klar
Avgiftsklasse 2


H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-30C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 4-6 timer
Det bør ikke sprøytes når det er utsikter til lave temperaturer.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og transporteres til vekstpunktene. På balderbrå og tistel vises virkningen etter 3-4 dager.
Ugraset visner ned i løpet av 2-3 uker. Meget god virkning mot burot, balderbrå, dylle-arter, flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, tusenfryd, ryllik, tistler, åkergråurt og åkersvineblom. God mot hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og vikker samt kløver og andre belgplanter. Kan blandes med aktuelle insektmidler.

Off-label: Jordbær, solbær, rips og stikkelsbær etter høsting, kepaløk, tistel og burot i juletreproduksjon, åkersvineblom i produksjon av gran
i pottebrett og mot dikesvineblom og tistel i grasmark.

Innhold: 720 g klopyralid/kg
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 14-16,5 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Granulat
Farge: Brun
Sprøytevæske: Lys brun, klar
Avgiftsklasse 2


H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-30C
Luftfuktighet: høy
Timer opphold: 4-6 timer
Det bør ikke sprøytes når det er utsikter til lave temperaturer.

Dette produktet krever autorisasjon for håndtering og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere