Frøblanding Spire Timotei Noreng 10 kg

FKnr.: 31080 | Leverandørens varenr.: 31080
  • Nordlig og vinterherdig sort
  • Begrensa evne til gjenvekst
  • Såmengde 2,0 - 3,0 kg/daa
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Nordleg, vinterherdig sort. Begrensa evne til gjenvekst. Brukast der evne til overvintring er det viktigaste, Nord-Noreg og fjellbygder. Timotei er eit fleirårig strågras. Trivst best på moldrik jord i god hevd, men veks òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Krever jamn og rikeleg vasstilgang for å gi stor avling.

Timotei er vinterherdig og toler frost og snødekke. Eignar seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasartar og belgvekster gir betre avling. Timotei gir smakleg fôr av god kvalitet og høver godt til høy og ensilering. Tidleg og ofte slått gjer at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og haust.

Såmengde2,0 - 3,0 kg/daa.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice for bestilling.

Nordleg, vinterherdig sort. Begrensa evne til gjenvekst. Brukast der evne til overvintring er det viktigaste, Nord-Noreg og fjellbygder. Timotei er eit fleirårig strågras. Trivst best på moldrik jord i god hevd, men veks òg godt på lett til middels stiv leire og godt omdanna myr. Krever jamn og rikeleg vasstilgang for å gi stor avling.

Timotei er vinterherdig og toler frost og snødekke. Eignar seg godt i reinbestand, men blanding med andre grasartar og belgvekster gir betre avling. Timotei gir smakleg fôr av god kvalitet og høver godt til høy og ensilering. Tidleg og ofte slått gjer at timoteien går fort ut. Spesielt ugunstig er sauebeiting vår og haust.

Såmengde2,0 - 3,0 kg/daa.

Les flere detaljer

Betalingspartnere