0

Coptrac 5 liter

FKnr.: 68944 | Leverandørens varenr.: R011PYP24MY7B

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Erstatter GranuCop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)
Pakningsstørrelse: 5 liter

Advarsel
 

H302 - Farlig ved svelging.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H332 - Farlig ved innånding.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 - (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier.

Erstatter GranuCop. Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)
Pakningsstørrelse: 5 liter

Advarsel
 

H302 - Farlig ved svelging.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H332 - Farlig ved innånding.
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373 - (oral) Kan forårsake organskader ved forlenget eller gjentatt eksponering med svelging.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?