Coptrac 5 L

FKnr.: 68944 | Leverandørens varenr.: R011PYP24MY7B
  • Bladgjødsel, flytende
  • Kobber
  • Til korn
  • Mot kobbermagel
  • Til jord med lave kobberverdier
  • Forrådsgjøsling
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. Erstatter GranuCop.

Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)
Pakningsstørrelse: 5 liter

Advarsel
 

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. Erstatter GranuCop.

Bladgjødsling i korn fra busking frem til andre leddknute. Kan gjentas etter 10-14 dager ved behov. Forrådsgjødsling anbefales ved omlegging av eng, for å unngå overdosering/forgiftning. På jord, nedmoldes straks.

Innhold: Cu 500 g/l
Lagring: Frostfritt
Formulering: Suspensjon
Dose: 25 ml. (Forrådsgjødsling 500-2000 ml)
Pakningsstørrelse: 5 liter

Advarsel
 

H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Har du spørsmål, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere