Høst NPK 8-10,5-20 Mn

FKnr.: 50258 | Leverandørens varenr.: PKE9YG85A
  • Gjødsel rik på fosfor og kalium
  • Inneholder svovel
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min  gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Svært fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel. Tilsatt mikronæringsstoffene jern, mangan, bor og sink. Inneholder i tillegg svovel. Nitrogenet i hovedsak som ammonium-N.H272-Kan forsterke brann; oksiderende
H302-Farlig ved svelging
H318-Gir alvorlig øyeskade
H319-Gir alvorlig øyeirritasjon
H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H373-Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H411-Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min  gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Svært fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel. Tilsatt mikronæringsstoffene jern, mangan, bor og sink. Inneholder i tillegg svovel. Nitrogenet i hovedsak som ammonium-N.H272-Kan forsterke brann; oksiderende
H302-Farlig ved svelging
H318-Gir alvorlig øyeskade
H319-Gir alvorlig øyeirritasjon
H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H373-Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H411-Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere