Kontinuerlig tørke TK

FKnr.: 451831 | Leverandørens varenr.: 910112
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Høy kvalitet sammen med konstruksjonsløsninger som tiltaler agroindustrien har ført til at TORNUM’s kontinuerlige tørker i dag selges i stort omfang til så vel landbruk som store kornmottak.

Den fuktige luften i en varmluftstørke stiller store krav til materialets holdbarhet. Derfor har vi valgt å
fremstille våre tørker i varmgalvaniserte stålplater. Varmluftstørkene dimensjoneres slik at opplysningene om kapasitet gjelder ved de temperaturene som er aktuelle ved tørking av såkorn. Dette gir en lavere kapasitetsopplysning enn om tørkingen skjer ved 80 °C.

Tørkeseksjonenes utformning med tett kanalinndeling gir en ensartet nedtørking, uten risiko for skadelig over- eller undertørking. Plane innsider som er fri for falser og bolthoder betyr enkel rengjøring.

Kjøle- og tørkesonens størrelse kan varieres ved hjelp av spjeld på bakkeplan. Jo høyere vannholdighet, desto større del av tørken brukes til tørkesone. Luftspjeldene kan også stilles om slik at satstørking kan utføres. Utmatningsdelens valser gir en jevn utmating av tørkegodset og styres ved hjelp av regulatoren for vanninnhold.

TORNUM’s kontinuerlige varmluftstørker er som standard alltid utstyrt med tak og inspeksjonsluker. 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Høy kvalitet sammen med konstruksjonsløsninger som tiltaler agroindustrien har ført til at TORNUM’s kontinuerlige tørker i dag selges i stort omfang til så vel landbruk som store kornmottak.

Den fuktige luften i en varmluftstørke stiller store krav til materialets holdbarhet. Derfor har vi valgt å
fremstille våre tørker i varmgalvaniserte stålplater. Varmluftstørkene dimensjoneres slik at opplysningene om kapasitet gjelder ved de temperaturene som er aktuelle ved tørking av såkorn. Dette gir en lavere kapasitetsopplysning enn om tørkingen skjer ved 80 °C.

Tørkeseksjonenes utformning med tett kanalinndeling gir en ensartet nedtørking, uten risiko for skadelig over- eller undertørking. Plane innsider som er fri for falser og bolthoder betyr enkel rengjøring.

Kjøle- og tørkesonens størrelse kan varieres ved hjelp av spjeld på bakkeplan. Jo høyere vannholdighet, desto større del av tørken brukes til tørkesone. Luftspjeldene kan også stilles om slik at satstørking kan utføres. Utmatningsdelens valser gir en jevn utmating av tørkegodset og styres ved hjelp av regulatoren for vanninnhold.

TORNUM’s kontinuerlige varmluftstørker er som standard alltid utstyrt med tak og inspeksjonsluker. 
Les flere detaljer

Betalingspartnere