Biowet 5 L

FKnr.: 68814 | Leverandørens varenr.: FEL001
  • Klebemiddel til enkelte ugrasmiddel
  • Nedsetter overflatespenning
  • Forbedrer festeevnen
  • Spesielt egnet ved tørre forhold
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Klebemiddel til bruk sammen med visse ugras- og vekstregulerende midler i jord- og hagebruksvekster. Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet, bl.a. Alliance, Express Gold, Express SX, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra og Hussar.

Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk.

Innhold: 800 g alkoholetoxilatpropoxilat/l
Lagring: frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke angitt
Filter: A1/P3
Dose: 50 ml/100 l sprøytevæske, 100 ml/100 l sprøytevæske (Titus)
Pakningsstørrelse: 5 liter
Avgiftsklasse: 0

Fare


H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Klebemiddel til bruk sammen med visse ugras- og vekstregulerende midler i jord- og hagebruksvekster. Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet, bl.a. Alliance, Express Gold, Express SX, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra og Hussar.

Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk.

Innhold: 800 g alkoholetoxilatpropoxilat/l
Lagring: frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke angitt
Filter: A1/P3
Dose: 50 ml/100 l sprøytevæske, 100 ml/100 l sprøytevæske (Titus)
Pakningsstørrelse: 5 liter
Avgiftsklasse: 0

Fare


H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere