DP-Klebemiddel 1 L

FKnr.: 68807 | Leverandørens varenr.: D15224980
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Klebemiddel for bl.a. Ally, Express Gold, Express SX, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra, Hussar og Reglone/Retro.

Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk. Erstattes av Biowet.


Innhold: 900g alkohol-etoksylat/l
Lagring: frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke angitt
Dose: 50 ml/100 l sprøytevæske, 100 ml/100 l sprøytevæske (Reglone, Titus)
Filter: P2A1

Høst- og vårkorn
Express, Ally, CDQ, Hussar, Cycocel 750, Puma Extra, Atlantis. (NB: Ally Class må ikke blandes eller tilsettes klebemiddel.

Potet
Titus (klebemiddel tilsettes sjøl om Titus blandesmed andre midler).

Grasmark
Gjenlegg med kløver
Express + MCPA = ikke klebemiddel
Gratil + MCPA = ikke klebemiddel
Harmony 50 SX + MCPA = ikke klebemiddel
Flerårig grasmark og varig eng og beite: Gratil, Express, Harmony 50 SX.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Tankvolum (liter) 400 600 800 1000
Potet Klebemiddel/tank 0,4 L 0,6 L 0,8 L 1 L
Grasmark Klebemiddel/tank 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L
Høst- og vårkorn Klebemiddel/tank 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Klebemiddel for bl.a. Ally, Express Gold, Express SX, Titus, CCC 750, Gratil, Puma Extra, Hussar og Reglone/Retro.

Nedsetter overflatespenningen og forbedrer festeevnen slik at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt vokslag. Frarådes brukt i veksthuskulturer. Rystes før bruk. Erstattes av Biowet.


Innhold: 900g alkohol-etoksylat/l
Lagring: frostfritt
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: ikke angitt
Dose: 50 ml/100 l sprøytevæske, 100 ml/100 l sprøytevæske (Reglone, Titus)
Filter: P2A1

Høst- og vårkorn
Express, Ally, CDQ, Hussar, Cycocel 750, Puma Extra, Atlantis. (NB: Ally Class må ikke blandes eller tilsettes klebemiddel.

Potet
Titus (klebemiddel tilsettes sjøl om Titus blandesmed andre midler).

Grasmark
Gjenlegg med kløver
Express + MCPA = ikke klebemiddel
Gratil + MCPA = ikke klebemiddel
Harmony 50 SX + MCPA = ikke klebemiddel
Flerårig grasmark og varig eng og beite: Gratil, Express, Harmony 50 SX.


Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Tankvolum (liter) 400 600 800 1000
Potet Klebemiddel/tank 0,4 L 0,6 L 0,8 L 1 L
Grasmark Klebemiddel/tank 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L
Høst- og vårkorn Klebemiddel/tank 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L
Les flere detaljer

Betalingspartnere