0

Broadway star 1,06 kg

FKnr.: 61018 | Leverandørens varenr.: 99082201

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i vårhvete uten gjenlegg.

Broadway Star virker både på ett- og tofrøbladet ugras. Meget god effekt på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, stemor, vindelslirekne og åkerminneblom. God effekt mot vassarve, meldestokk, då, rødtvetann, åkersennep og floghavre. Opptil 85 % effekt på kveke og tunrapp. Behandlingstidspunkt fra BBCH 23-32.

Begge de aktive stoffene er ASL-hemmer (sulfonylurea), og det må tas forhåndsregler for å hindre utvikling av resistens. Broadway Star skal alltid blandes med klebemiddelet PG26N. Broadway Star må ikke blandes med Bumper, Puma Extra eller vekstreguleringsmidler som inneholder trinekspak- etyl (Moddus, Trimaxx) eller etefon (Cerone). Minimum 7 dager intervall mellom behandlingene. Broadway Star kan brukes fra 6 °C. Kun i vårhvete.

Innhold: 14,2 g flursulam + 70,8 g pyrokssulam/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: 15 g/daa
Avgiftsklasse:  1
Filter: A1/P3

 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: 6oC
Timer opphold: 1
Annet: Ingen begrensing i etterfølgende kultur året etter. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i vårhvete uten gjenlegg.

Broadway Star virker både på ett- og tofrøbladet ugras. Meget god effekt på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, stemor, vindelslirekne og åkerminneblom. God effekt mot vassarve, meldestokk, då, rødtvetann, åkersennep og floghavre. Opptil 85 % effekt på kveke og tunrapp. Behandlingstidspunkt fra BBCH 23-32.

Begge de aktive stoffene er ASL-hemmer (sulfonylurea), og det må tas forhåndsregler for å hindre utvikling av resistens. Broadway Star skal alltid blandes med klebemiddelet PG26N. Broadway Star må ikke blandes med Bumper, Puma Extra eller vekstreguleringsmidler som inneholder trinekspak- etyl (Moddus, Trimaxx) eller etefon (Cerone). Minimum 7 dager intervall mellom behandlingene. Broadway Star kan brukes fra 6 °C. Kun i vårhvete.

Innhold: 14,2 g flursulam + 70,8 g pyrokssulam/kg
Formulering: Vannløselig granulat
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: Ingen
Avstand til vann: 5 m
Dose: 15 g/daa
Avgiftsklasse:  1
Filter: A1/P3

 

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Virkningsforhold:
Temperatur: 6oC
Timer opphold: 1
Annet: Ingen begrensing i etterfølgende kultur året etter. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost.

 

Les flere detaljer