Broadway Star 1,06 kg

FKnr.: 61018 | Leverandørens varenr.: 5001187
  • Ugrasmiddel til vårhvete uten gjenlegg
  • God mot balderbrå, gjetertaske m.m.
  • Opp til 85% effekt på kveke og tunrapp
  • Brukes sammen med klebemiddel PG26N
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i vårhvete uten gjenlegg.

Broadway Star virker både på ett- og tofrøbladet ugras. Meget god effekt på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, stemor, vindelslirekne og åkerminneblom. God effekt mot vassarve, meldestokk, då, rødtvetann, åkersennep og floghavre. Opptil 85 % effekt på kveke og tunrapp. Behandlingstidspunkt fra BBCH 23-32. Begge de aktive stoffene er ASL-hemmer (sulfonylurea), og det må tas forhåndsregler for å hindre utvikling av resistens.

Broadway Star skal alltid blandes med klebemiddelet PG26N. Broadway Star må ikke blandes med Puma Extra eller vekstreguleringsmidler som inneholder trineksapak-etyl (Moddus, Trimaxx) eller etefon (Cerone). Minimum 7 dager intervall mellom behandlingene.

Broadway Star kan brukes fra 6 °C. Kun i vårhvete.

Innhold: 14,2 g flursulam + 70,8 g pyrokssulam/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: 15 g/daa
Pakningsstørrelse: 1,06 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6°C
Timer opphold: 1
Ingen begrensing i etterfølgende kultur året etter. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i vårhvete uten gjenlegg.

Broadway Star virker både på ett- og tofrøbladet ugras. Meget god effekt på balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, stemor, vindelslirekne og åkerminneblom. God effekt mot vassarve, meldestokk, då, rødtvetann, åkersennep og floghavre. Opptil 85 % effekt på kveke og tunrapp. Behandlingstidspunkt fra BBCH 23-32. Begge de aktive stoffene er ASL-hemmer (sulfonylurea), og det må tas forhåndsregler for å hindre utvikling av resistens.

Broadway Star skal alltid blandes med klebemiddelet PG26N. Broadway Star må ikke blandes med Puma Extra eller vekstreguleringsmidler som inneholder trineksapak-etyl (Moddus, Trimaxx) eller etefon (Cerone). Minimum 7 dager intervall mellom behandlingene.

Broadway Star kan brukes fra 6 °C. Kun i vårhvete.

Innhold: 14,2 g flursulam + 70,8 g pyrokssulam/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P3
Dose: 15 g/daa
Pakningsstørrelse: 1,06 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6°C
Timer opphold: 1
Ingen begrensing i etterfølgende kultur året etter. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere