0

Tripali 250 gr

FKnr.: 61068 | Leverandørens varenr.: D15274973

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tofrøbladet ugras i høst-og vårhvete,, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Vanndispergerbart granulat (WG) herbicid av SU/ALS-typen som hovedsakelig tas opp gjennom bladene. Opptak gjennom røttene øker når jorden er fuktig. Tripali opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. Ugraset stanser i vekst etter få timer, mens synlige symptomer kommer først etter 1-3 uker. Meget god effekt mot balderbrå-arter, gjetertaske, oljevekster, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann/tvetannarter, vassarve, vindeslirekne, åkersennep. God virkning mot vindeslirekne, veronika-arter, åkerstemorsblom og åkervortemelk. Mindre god virkning mot tungras. I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete – BBCH 39. I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30.

I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg – BBCH 39. I havre må Tripal ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30. God virkning ved lave temperaturer så lenge ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Et ikke -ionisk klebemiddel, Biowet 50 ml/100 l vann, skal tilsettes for å sikre effekten. Om en ugrasart er resistent mot et SU-middel (HRAC-gruppe B), er det ofte kryssresistent mot andre middel med samme virkningsmekanisme. Kan blandes med aktuelle ugras- , insekts- og vekstregulatorer og soppmidler i korn. Begrensning i etterkultur.

Innhold: 105g Florasulam + 83 g Metsulfuron-metyl + 83 g Tribenuron-metyl/kg  
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.
Behandlingsfrist: 
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose:  Hvete, bygg, rug og rughvete; 3,5 g/daa, Havre 2,5 g/daa
Pakningsstørrelse: 250g
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse: 1

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H350 - Kan forårsake kreft
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tofrøbladet ugras i høst-og vårhvete,, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

Vanndispergerbart granulat (WG) herbicid av SU/ALS-typen som hovedsakelig tas opp gjennom bladene. Opptak gjennom røttene øker når jorden er fuktig. Tripali opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. Ugraset stanser i vekst etter få timer, mens synlige symptomer kommer først etter 1-3 uker. Meget god effekt mot balderbrå-arter, gjetertaske, oljevekster, klengemaure, meldestokk, oljevekster, pengeurt, rødtvetann/tvetannarter, vassarve, vindeslirekne, åkersennep. God virkning mot vindeslirekne, veronika-arter, åkerstemorsblom og åkervortemelk. Mindre god virkning mot tungras. I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete – BBCH 39. I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30.

I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg – BBCH 39. I havre må Tripal ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30. God virkning ved lave temperaturer så lenge ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Et ikke -ionisk klebemiddel, Biowet 50 ml/100 l vann, skal tilsettes for å sikre effekten. Om en ugrasart er resistent mot et SU-middel (HRAC-gruppe B), er det ofte kryssresistent mot andre middel med samme virkningsmekanisme. Kan blandes med aktuelle ugras- , insekts- og vekstregulatorer og soppmidler i korn. Begrensning i etterkultur.

Innhold: 105g Florasulam + 83 g Metsulfuron-metyl + 83 g Tribenuron-metyl/kg  
Lagring: Tørt i lukket originalemballasje.
Behandlingsfrist: 
Avstand til vann: 5 m
Filter: A1/P2
Dose:  Hvete, bygg, rug og rughvete; 3,5 g/daa, Havre 2,5 g/daa
Pakningsstørrelse: 250g
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse: 1

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H350 - Kan forårsake kreft
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer