All Clear Extra 5 L

FKnr.: 68005 | Leverandørens varenr.: 11005632
  • Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr
  • Smører kraner, ventiler, pakninger
  • Bløtgjør hardt vann
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr.

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter: Monoetanolamin, som løser opp preparatrester; Klebe-/spredemiddel, som nedsettter overflatespenningen, og gjør at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer; Kompleksbindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Smører kraner, ventiler og pakninger. Bløtgjør også hardt vann. Følg vaskeprosedyre som beskrevet i katalogens fremre del. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur. Har gitt fargebelegg i tanken etter vask etter bruk av Flex N18. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler. All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Innhold: Monoetanolamin, klebespredemiddel, kompleksbinder.
Lagring: Frostfritt
Dose: 50-100/100 l vann
Pakningstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Grønn
Sprøytevæske: Svakt grønn

Advarsel

H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Rengjøringsmiddel til sprøyteutstyr.

Spesialmiddel til rengjøring. Inneholder 3 komponenter: Monoetanolamin, som løser opp preparatrester; Klebe-/spredemiddel, som nedsettter overflatespenningen, og gjør at vaskevannet kommer fram til vanskelige lommer; Kompleksbindere som kapsler inn frigjorte preparatrester slik at de følger med ved skylling. Smører kraner, ventiler og pakninger. Bløtgjør også hardt vann. Følg vaskeprosedyre som beskrevet i katalogens fremre del. Preparatrester og vaskevann kan sprøytes ut på behandlet kultur. Har gitt fargebelegg i tanken etter vask etter bruk av Flex N18. Må ikke blandes med klorin eller andre klorholdige vaskemidler. All Clear Extra er ikke klassifisert som plantevernmiddel.

Innhold: Monoetanolamin, klebespredemiddel, kompleksbinder.
Lagring: Frostfritt
Dose: 50-100/100 l vann
Pakningstørrelse: 5 liter
Formulering: Flytende
Farge: Grønn
Sprøytevæske: Svakt grønn

Advarsel

H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur

Les flere detaljer

Betalingspartnere