Mercedes Høstraps

FKnr.: 30743 | Leverandørens varenr.: 30743
  • Høstraps
  • Vinterherdig
  • Høyt avlingspotensiale
  • God forgrøde
  • Egner seg i områdene opp til E18
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Høstraps må såes i første halvdel av august for å sikre god etablering

Såing

For sikre god etablering må høstraps såes tidlig, 1. –15. august. Det er viktig at plantene blir store nok for å klare overvintringen.Plantene skal være velutviklet før vinteren. Det vil si at de skal rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter tykk rothals og 8 cm lang pålerot. Blir bestandet for tett, kan plantene strekke seg og vekstpunktet blir mer utsatt for frost. Første såtid bør praktiseres i innlandet (og i Trøndelag) og seineste rundt Oslofjorden. Ved tidlig såing er det avgjørende med lav såmengde.

Plantetall

Målet er 50-60 planter pr. m2. Svenske forsøk (med Explicit) viser liten avlingsreduksjon ved et plantetall på 35 pr. m2. Ved et plantetall på 20 pr. m2 var avlingsreduksjonen på ca 13%.

Sorter

Felleskjøpet leverer sortene Explicit, Expat, Dariot, SYFlorian. Dariot ligger meget høyt i avling i de områdene den er prøvd. SY Florian er også i toppsjiktet på avling. Explicit gjør det svært bra i samtlige områder. Sorten tas ut av produksjon i år, og blir erstattet av Expat. Expat er en ny sort.Testing i Danmark tyder på at den minner mye om Explicit. Mercedes er en sort som gjør det bedre i de nordlige dyrkingsområdene i Sverige enn i Skåne.

Vinterherdighet

Vinteren 20/21 var spesielt vanskelig med tanke på utvintring, også i Sverige. De mest vinterherdige sortene viste seg å være Mercedes, Explicitog Expat.

Gjødsling

Tilveksten om høsten må ikke begrenses av mangel på næring. Avhengig av forgrøde vil 3-5 kg N være aktuelt. Vårgjødsling så tidlig som mulig: 6-8 kg N etterfølges av tilleggsgjødsling med 5-7 kg N ca 4 uker seinere (første halvdel av mai). Oljevekstene har relativt stort behov for svovel og bor.

Såmengder

Hybridraps selges i pakninger med 1,5 mill. spiredyktige frø. En pakning rekker til 20-25 dekar. Sjekk derfor vekta på pakningen og divider denne med 20 til 25 for å finne såmengde i kg pr. dekar. Svenske anbefalinger gir lavere såmengder, opp mot 30 daa per pakning. 80 frø per m2er tilstrekkelig til å gi god etablering. En så lav såmengde krever et fast og godt såbed og nøyaktighet i såingen. Sådybde 1 –2 cm.

Ugras

Ved større mengder spillkorn bør dette bekjempes. For ugrasmidler og sprøyteplaner vises til Felleskjøpet Plantevernkatalog.

Sykdommer

Følg varsler på VIPS. Fuktig, varmt vær under blomstringa er ugunstig med tanke på soppangrep. Vær spesielt oppmerksom på storknolla råtesopp.

Se Felleskjøpet Plantevernkatalog

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Høstraps må såes i første halvdel av august for å sikre god etablering

Såing

For sikre god etablering må høstraps såes tidlig, 1. –15. august. Det er viktig at plantene blir store nok for å klare overvintringen.Plantene skal være velutviklet før vinteren. Det vil si at de skal rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter tykk rothals og 8 cm lang pålerot. Blir bestandet for tett, kan plantene strekke seg og vekstpunktet blir mer utsatt for frost. Første såtid bør praktiseres i innlandet (og i Trøndelag) og seineste rundt Oslofjorden. Ved tidlig såing er det avgjørende med lav såmengde.

Plantetall

Målet er 50-60 planter pr. m2. Svenske forsøk (med Explicit) viser liten avlingsreduksjon ved et plantetall på 35 pr. m2. Ved et plantetall på 20 pr. m2 var avlingsreduksjonen på ca 13%.

Sorter

Felleskjøpet leverer sortene Explicit, Expat, Dariot, SYFlorian. Dariot ligger meget høyt i avling i de områdene den er prøvd. SY Florian er også i toppsjiktet på avling. Explicit gjør det svært bra i samtlige områder. Sorten tas ut av produksjon i år, og blir erstattet av Expat. Expat er en ny sort.Testing i Danmark tyder på at den minner mye om Explicit. Mercedes er en sort som gjør det bedre i de nordlige dyrkingsområdene i Sverige enn i Skåne.

Vinterherdighet

Vinteren 20/21 var spesielt vanskelig med tanke på utvintring, også i Sverige. De mest vinterherdige sortene viste seg å være Mercedes, Explicitog Expat.

Gjødsling

Tilveksten om høsten må ikke begrenses av mangel på næring. Avhengig av forgrøde vil 3-5 kg N være aktuelt. Vårgjødsling så tidlig som mulig: 6-8 kg N etterfølges av tilleggsgjødsling med 5-7 kg N ca 4 uker seinere (første halvdel av mai). Oljevekstene har relativt stort behov for svovel og bor.

Såmengder

Hybridraps selges i pakninger med 1,5 mill. spiredyktige frø. En pakning rekker til 20-25 dekar. Sjekk derfor vekta på pakningen og divider denne med 20 til 25 for å finne såmengde i kg pr. dekar. Svenske anbefalinger gir lavere såmengder, opp mot 30 daa per pakning. 80 frø per m2er tilstrekkelig til å gi god etablering. En så lav såmengde krever et fast og godt såbed og nøyaktighet i såingen. Sådybde 1 –2 cm.

Ugras

Ved større mengder spillkorn bør dette bekjempes. For ugrasmidler og sprøyteplaner vises til Felleskjøpet Plantevernkatalog.

Sykdommer

Følg varsler på VIPS. Fuktig, varmt vær under blomstringa er ugunstig med tanke på soppangrep. Vær spesielt oppmerksom på storknolla råtesopp.

Se Felleskjøpet Plantevernkatalog

Les flere detaljer

Betalingspartnere