Cymbal 1 kg

FKnr.: 66156 | Leverandørens varenr.: 00084-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet.

Virkemåte: Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Cymbal 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). 25 g/daa i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte. Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager. Cymbal brukes i blanding med Ranman Top.

Innhold: Cymoksanil 450 g/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 10 m 
Filter: A1/P3
Dose: 25 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Granulat
Farge: Hvit
Spørytevæske: Hvit
Avgiftsklasse: 2

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold 2 timer
Sprøyt på tørre blader

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H373 - Kan forårsake organskader (blod, thymus) ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet.

Virkemåte: Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Cymbal 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). 25 g/daa i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte. Cymbal 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager. Cymbal brukes i blanding med Ranman Top.

Innhold: Cymoksanil 450 g/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 10 m 
Filter: A1/P3
Dose: 25 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Granulat
Farge: Hvit
Spørytevæske: Hvit
Avgiftsklasse: 2

Optimale virkningsforhold:
Timer opphold 2 timer
Sprøyt på tørre blader

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H373 - Kan forårsake organskader (blod, thymus) ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere