0

Cymbal 1 kg

FKnr.: 66156 | Leverandørens varenr.: 00084-NO

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte i potet                         
Cymbal 45  inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoksanil. Cymbal 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor brukes i blanding med andre tørråtemidler. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt.

Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig).  Cymbal 45 brukes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter - særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Dosering er 25 g/daa i 20-30 l vann i blanding med andre midler mot tøttråte. Maksimalt seks behandlinger per sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimumsintervall mellom behandlinger er sju dager.
Innhold: Cymoksanil 450 g/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 10 m vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: 25 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse: 2

Virkningsforhold:
Regnfast  etter 2 timer

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H373 - Kan forårsake organskader (blod, thymus) ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte i potet                         
Cymbal 45  inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoksanil. Cymbal 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor brukes i blanding med andre tørråtemidler. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt.

Cymbal 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig).  Cymbal 45 brukes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter - særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Dosering er 25 g/daa i 20-30 l vann i blanding med andre midler mot tøttråte. Maksimalt seks behandlinger per sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimumsintervall mellom behandlinger er sju dager.
Innhold: Cymoksanil 450 g/kg
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 7 dager
Avstand til vann: 10 m vegetert buffersone
Filter: A1/P3
Dose: 25 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse: 2

Virkningsforhold:
Regnfast  etter 2 timer

Advarsel

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
H373 - Kan forårsake organskader (blod, thymus) ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.
Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?