0

Revus Top 5 ltr

FKnr.: 65154 | Leverandørens varenr.: 59448

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte og ekte sopper i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene. Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst.

Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknopdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Behandlingsintervall 7-10 dager og maks 3 behandlinger pr sesong. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:  Mandipropamid 250 g/l + difnokonazol 250 g/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt og tørt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: 10 m
Dose: 60 ml/daa i 15-60 liter vann
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte og ekte sopper i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene. Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst.

Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknopdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Behandlingsintervall 7-10 dager og maks 3 behandlinger pr sesong. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:  Mandipropamid 250 g/l + difnokonazol 250 g/l
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt og tørt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: 10 m
Dose: 60 ml/daa i 15-60 liter vann
Filter: A1/P3

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer