Revus Top 5 L

FKnr.: 65154 | Leverandørens varenr.: 59448
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot tørråte og ekte sopper i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene. Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst.

Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknoppdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Maks 2 behandlinger med 14 dagers intervall pr. sesong. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:  Mandipropamid 250 g/l + difnokonazol 250 g/l
Lagring: Frostfritt og tørt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: 60 ml/daa i 15-60 liter vann
Pakningsstørrelse: 5 liter 
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot tørråte og ekte sopper i potet.

Revus Top er meget effektivt mot både tørråte og sykdommer forårsaket av sopper som tørrflekksyke og storknolla råtesopp. Middelet virker forebyggende ved at det dreper sporene i spiringsfasen. Revus Top tas raskt opp i planten og er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene. Aktivstoffene trenger inn i bladet og hemmer mycelvekst i inkubasjonsperioden og gir beskyttelse av nytilvekst.

Revus Top brukes forebyggende mot sykdommer i potet fra begynnende blomsterknoppdannelse. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Maks 2 behandlinger med 14 dagers intervall pr. sesong. Kan blandes med insektsmidler og mikronæringstoffer.

Innhold:  Mandipropamid 250 g/l + difnokonazol 250 g/l
Lagring: Frostfritt og tørt
Behandlingsfrist: 3 dager
Avstand til vann: 10 m
Filter: A1/P3
Dose: 60 ml/daa i 15-60 liter vann
Pakningsstørrelse: 5 liter 
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere