Pistol 5 L

FKnr.: 62314 | Leverandørens varenr.: 80898096
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Inneholder to aktivstoffer der diflufenikan (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenican/ l
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P2
Dose: 310 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 og 5 liter
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 15C
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: høy
Timer opphold: 4-6 timer
Gode vekstforhold

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i planteskoler, juletrefelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

Inneholder to aktivstoffer der diflufenikan (DFF) er et jordherbicid som legger seg som en film på jordoverflaten og derved hindrer ny framspiring av tofrøbladet ugras og gras som spirer fra frø. Glyfosat er et bladherbicid og transporteres rundt i planten til vekstpunktene. Pistol virker på spirt og ikke spirt ugras i lang tid. Inntil 3-4 måneder. Effekten av DFF er avhengig av god jordfuktighet.

Innhold: 250 g glyfosat + 40g diflufenican/ l
Lagring: Frostfritt og uten direkte sollys
Behandlingsfrist: ikke relevant
Avstand til vann: 30 m
Filter: A1/P2
Dose: 310 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 og 5 liter
Formulering: Flytende
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 15C
Luftfuktighet: høy
Jordfuktighet: høy
Timer opphold: 4-6 timer
Gode vekstforhold

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere