30.05.2023 | Felleskjøpet/Mimiro

Det har vært mye læring for Felleskjøpet i utviklingen av tjenesten, og vi ser nå at mye av funksjonaliteten på sikt støttes bedre av andre verktøy. 

Derfor har vi bestemt at vi heller jobber sammen med MIMIRO og Datavaxt for å utvikle Eana Skifte og CropPLAN for bedre oppfølgning av skiftearbeid.

– Mange av brukerne har sagt de ønsker å bruke Eana Skifte, og for å gjøre overgangen så enkel som mulig overfører vi i disse dager mest mulig data fra FK-boka over til Eana Skifte. De får med seg notatene og annen informasjon slik at de ikke mister historikken og enklest mulig kan fylle på med mer, sier Oddbjørn Fjørtoft, produktansvarlig for Eana Skifte.

Eana Skifte tilbyr også mye mer funksjonalitet enn FK-boka:

Vi ser også på muligheten for å koble Eana til Felleskjøpet sitt maskinkartotek for å gjøre det enklere å holde oversikt.

NB! Driver du med melkeproduksjon og er bruker av Kukontrollen så vil du fra høsten kunne bruke data fra Eana Skifte inn i fôroptimeringen (sammen med rådgiver eller alene). Da fornyes nemlig dagens fôroptimeringsløsning (Optifôr), og den blir en del av Eana-produktene.