13.12.2022 | Felleskjøpet kommunikasjon

Norge og Felleskjøpet Agri er blant de første i Europa til å få såkalte Certified Dealer Instructors (CDI).

Tidligere i høst ble Morten Lyshaug, Lars Stokke og Ole Petter Nyhus uteksaminert fra John Deere University som spesialiserte kursholdere.

– Disse personene er vår forlengede arm i John Deere. En sertifisert forhandlerinstruktør er sertifisert gjennom vår egen opplæringsorganisasjon. Disse kan deretter holde spesialiserte kurs for mekaniker, med samme instruksjonskvalitet som det vårt eget John Deere University gjennomfører, sier Stefan Schneider, Traning Manager i John Deere.

Blant de aller fremste

Forhandlerinstruktører oppnår sertifiseringen etter å ha fullført en rekke prosesser og har bestått alle opplæringskravene som er fastsatt av John Deere. Lyshaug og Nyhus jobber til daglig som tekniske konsulenter ved Felleskjøpets servicekontor på Lillestrøm, mens Stokke innehar samme stilling i Stjørdal.  

Stefan Scheider forteller at Norge, Østerrike, Hellas og Kroatia er de første landene i Europa med sertifiserte forhandlerinstruktør.

– Men Norge er det første landet med tre instruktører, sier Schneider.

Helge Malum er Sjef Teknisk på maskindivisjonen i Felleskjøpet Agri. Han sier sertifisering av egne kursholdere hos John Deere er i tråd med Felleskjøpets satsing på å være blant de aller fremste på kompetanse.

– Med egne sertifiserte kursholdere blir vi enda mer fleksible, og vi kan holde kurs med høy kvalitet på lokalt språk. Felleskjøpet har nå muligheten til å arrangere kurs for andre nordiske land. Mye av vårt arbeid vil foregå ut fra vårt nye kompetansesenter på Gardermoen, sier Malum.

Satsing i alle regioner

Tidligere i år åpnet Felleskjøpets nye logistikksenter på Gardermoen. En liten del av den gigantiske bygningen huser bondesamvirkets eget kurs- og kompetansesenter

– Mange av kursene våre sertifiserte kursholdere gjennomfører vil skje her på Gardermoen, men vi er selvsagt opptatt av at vi skal nå alle, og dermed er dette samtidig en satsing i alle Felleskjøpets åtte regioner, sier Malum, som i begynnelsen av desember hadde oppfølgingsmøte sammen med representanter fra John Deere University.

BEFESTER POSISJONEN: Helge Malum er Sjef Teknisk i Felleskjøpet Agri, og har jevnlige oppfølgingsmøter med John Deere. Her fra møtet i begynnelsen av desember sammen med prosjektmanager Iwona Zoldak-Stryjska, Jan Wouter van Lonkhuyzen, Territory Customer Support Manager, og training manager Stefan Schneider i John Deere.

BEFESTER POSISJONEN: Helge Malum er Sjef Teknisk i Felleskjøpet Agri, og har jevnlige oppfølgingsmøter med John Deere. Her fra møtet i begynnelsen av desember sammen med prosjektmanager Iwona Zoldak-Stryjska, Jan Wouter van Lonkhuyzen, Territory Customer Support Manager, og training manager Stefan Schneider i John Deere.

Sertifiseringen av våre tre første John Deere-spesialister er en videreføring av arbeidet som har vært gjort rundt kompetanseheving, noe som har vært fokusområde siden den store Felleskjøpet-fusjonen i 2007.  Vi tar mål av oss på å få enda flere, og skal befeste og forsterke Felleskjøpets posisjon som en av John Deere-forhandlerne med høyest kompetanse i Europa, sier Helge Malum.

Eget kompetanseprogram for lærlinger

Samtidig med sertifiseringen av egne John Deere-spesialister, styrker også Felleskjøpet satsingen på lærlinger sammen med John Deere.

– Alle de nye 20 lærlingene som vi tok inn i år, kommer inn under et eget kompetanseprogram og en opplæringsplan styrt gjennom John Deere University, sier Malum. 

Denne planen består av 56 kursmoduler, de aller fleste som e-kurs.  Når lærlingperioden er over, vil lærlingene være sertifiserte John Deere-teknikere.

– Med dette legger vi en utviklingskarriere i Felleskjøpet allerede fra lærlingestadiet. Denne yrkesgruppen er spesielt verdifull for oss, og lærlingen er den viktigste rekrutteringsveien for oss i Felleskjøpet, sier Helge Malum.