14.03.2022 | Felleskjøpet

Gjennom høsten i fjor ble nitrogengjødsel gjenstand for gjentatte prisøkninger. Økningen kom i hovedsak som følge av høye energipriser. Disse prisene er fortsatt svært høye.

Nå spiller i tillegg krigen i Ukraina inn på tilgangen av både energi og råvarer. Dermed øker prisene på gjødsel igjen. Prisene på gjødsel endres fra 14. mars.

Gjødselprisene øker med 15 til 45 prosent. Prisøkningen er høyest på de mest nitrogenrike produktene.

Store svingninger

Felleskjøpet har lave marginer på gjødsel og opererer med et fast kronepåslag per tonn vare, noe som gjør at vår inntjening ikke øker når prisene øker. 

– Felleskjøpet følger situasjonen tett. Det er store svingninger på grunn av den ustabile situasjonen i Øst-Europa. Vi har råvarer på kort sikt, og jobber for å sikre tilgangen videre. Vi jobber også for å optimere bruken av råvarene, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp.

– Norsk landbruk har etter vår mening et etisk og moralsk ansvar for å dyrke så mye mat som vi kan her i landet, slik at vi unngår å presse opp prisene og redusere tilgjengeligheten for de som har mindre å rutte med enn oss. Det skal vi som Felleskjøpet Agri understøtte, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

 – Det er opp til oss å produsere så mye vi kan, og så er det opp til avtalepartene, faglaga og staten, å sørge for at kostnadsøkningen blir kompensert, avslutter Fure.