13.09.2023 | Felleskjøpet

– Vi ber om at sentrale myndigheter umiddelbart tar grep og gir kommunene tydelig veiledning i hvordan de skal praktisere ordningen med tilskudd ved produksjonssvikt, sier Bjørn Stabbetorp, konserndirektør landbruk i Felleskjøpet Agri.

Årets kornsesong i Sør-Norge har vært rammet av store utfordringer. Først med tørke i mai og juni, og deretter store mengder nedbør i juli og august med flom flere steder. Bønder opplever store avlingstap på grunn av værskadet korn.

– Felleskjøpet erfarer at flere kommuner ikke stiller med kapasitet og kompetanse til at bonden får nødvendig dokumentasjon i tråd med kravet i forskriften. Vi oppfordrer sentrale myndigheter til å gi kommunene tydelig beskjed, sier Stabbetorp.

Korn må avvises

Felleskjøpet er landets største kornkjøper, og tar vanligvis imot over en halv million tonn korn i innhøstingsperioden. Nå merker samvirkeselskapet en sterkt økende mengde værskadet korn. Stadig flere lass som kommer til mottakene må avvises. Kvaliteten på kornet er for dårlig til å brukes både i mat- og fôrproduksjon.

Dette gjelder spesielt ved mottakene på Romerike, Hadeland og i deler av Innlandet.

Samtidig øker antallet meldinger fra fortvilte kornbønder om elendig kvalitet på kornet. De står i fare for store økonomiske tap når kornet ikke er salgbart.

Uholdbart

I løpet av den siste uka har Felleskjøpet jobbet sammen med Norges Bondelag for at sentrale landbruksmyndigheter skal gi føringer for hvordan landbrukskontorene i kommunene skal avhjelpe situasjonen.

– Nå haster det med å få klargjøringene på plass. Det må omfatte både korn som fortsatt står ute på jordene, eller som er tresket og ikke viser seg å ha verdi på grunn av værskadene. Slik situasjonen er nå tar bonden all risikoen tilknyttet kostnaden ved å høste kornet, frakte det til mottak, og deretter i stadig flere tilfeller oppleve å få null i oppgjør for leveransen, sier Stabbetorp.

Han understreker at situasjonen i øyeblikket er uholdbar. Manglende initiativ og ulik praktisering fra lokale landbruksmyndigheter eskalerer usikkerheten som nå råder i kornnæringa.

– Vi frykter belastningen i verste fall kan gå ut over liv og helse til kornbonden, sier Bjørn Stabbetorp.

Han gjentar oppfordringen og rådene til bøndene om å ha dialog med lokale landbruksmyndigheter om kornet har vært rammet av flom eller annen klimatisk skade. Kornprodusentene oppfordres også til å ha tett kontakt med sitt lokale kornmottak om forhåndsprøver og eventuell levering av værskadet korn.

PS! Felleskjøpet er også markedsregulator for kornnæringa. Det er ventet en ny landsdekkende avlingsprognose i løpet av kommende uke. Den forrige prognosen fra 10. august anslo en avling 21 prosent under tilgangen i fjor. Grunnlaget for denne prognosen ble utarbeidet før ekstremværet «Hans», som førte til flom en rekke steder i Sør-Norge.