10.01.2024 | Felleskjøpet

Han går samtidig inn i en rolle som strategisk rådgiver i Felleskjøpet Agri.

– Frode er en formidabel kapasitet, og har gjort en svært god jobb med utviklingen av maskindivisjonen vår. Jeg er glad for at han er med videre i selskapet, og kan bidra med sin strategiske innsikt og forståelse, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

Arbeidet med å rekruttere ny toppleder for maskindivisjonen i Felleskjøpet starter umiddelbart, og Frode Dahl vil fortsette i posisjonen fram til ny leder er på plass.

Maskin med for- og ettermarked på traktor, tresker og redskaper, samt park og anlegg, er en svært viktig del av Felleskjøpet. Divisjonen omsatte i 2022 for 2,9 milliarder kroner. I 2023 ble Felleskjøpet markedsleder på traktor med John Deere for tredje år på rad, med en markedsandel på 25 prosent.  

– Det har vært en udelt glede å få være med og sette preg på utviklingen vi har hatt innen maskindivisjonen. Klare ambisjoner og fornyet fokus har skapt ny vekst, økt tyngde innen presisjonslandbruk og heving av ettermarkedstilbudet. Felleskjøpet har en unik og samfunnskritisk posisjon i samfunnet vårt. Jeg ser fram til å fortsatt bidra til at vi skal nå målene vi setter oss, fra en ny rolle i selskapet, sier Frode Dahl.