08.09.2022 | Svenn Ivar Fure

Det er gledelig å se at kornbonden får avkastning for å ha tatt risiko på vær og gjødselpriser, og de fleste steder fått en skikkelig god avling. Det at vi da får utfordringer med kapasiteten er nærmest et luksusproblem. Med rekordstore kornavlinger og lang sammenhengende periode med godt innhøstingsvær på Østlandet, så har vi i Felleskjøpet Agri hatt store, lokale utfordringer med å motta, lagre og transportere volumene i takt med innhøstingen.

For å sette det hele i perspektiv så tar Felleskjøpet normalt imot 500-550 tusen tonn i innhøstingsperioden. Ved utgangen av denne uken forventer vi å ha tatt imot rundt 450 tusen tonn – bare på Østlandet. Det betyr at vi i løpet at fem uker har håndtert et volum som nesten tilsvarer hele skuronnleveransen i et normalår. Mottaket av matkorn er langt høyere enn fjoråret. Dette er vi – og bonden – svært stolte av!

Vi finner løsninger

Som landets største kornkjøper gjør vi selvfølgelig ekstraordinære tiltak på kort sikt for å sikre at vi tar vare på kornet. Vi finner løsninger for å sikre kapasitet i en periode hvor vi får usedvanlige mengder korn, som kan selges i det norske markedet både som mat og dyrefôr. Når vi får inn store mengder matkorn, tar vi om nødvendigut fôrkornet og lagrer det utendørs slik at kapasiteten brukes mest mulig effektivt. På lang sikt er det imidlertidviktig for oss å bygge opp kapasiteten i kornområdene, for å sikre en mest mulig effektiv kornstrøm og håndtering av korn i framtida, og å kunne motta mer og flere kornsorter i hektiske og tidskritiske innhøstingsvinduer.

Viktig å skille rollene

Flere har tatt til orde for at løsningen på problemet ligger hos regjeringen. At dersom de hadde gjeninført beredskapslagring av korn, så ville ikke vi ha hatt disse utfordringene. Til det vil jeg bare si at det er feil. Det er vi i Felleskjøpet Agri, og andre kornkjøpere i landet, som har ansvar for vår kommersielle drift. Vår mottaks- og arbeidslagerkapasitet har ingenting med beredskapslagring av korn å gjøre. Selv om det er fristende å trekke de konklusjonene, så er det viktig for oss å skille rollene.

Beredskapslagring av korn er et statlig ansvar. Det skal ikke ligge på bonden. På samme måte har ikke staten ansvar for at vi klarer å håndtere vår kommersielle drift. Men dersom staten ønsker å gjeninnføre beredskapslagring av korn, bidrar felleskjøpet gjerne med tilgjengelig kapasitet.