03.01.2024 | Felleskjøpet

Dette viser fersk statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Med totalt 655 registrerte traktorer fra John Deere ble Felleskjøpet nummer én i markedet også i 2023. John Deere befester samtidig posisjonen som traktorførernes førstevalg. Merket øker markedsandelen (23,2 prosent) fra 2022, og er dermed mest populære merket for tredje året på rad.

– Fjoråret var preget av at det aller mest rundt oss ble dyrere. Investeringene gikk ned. Da er det en stor glede å se resultatet av den formidable jobben våre ansatte gjør med John Deere. Dette er hovedårsaken til at vi igjen lander på toppen, med en markedsandel på over 25 prosent, sier Frode Dahl, konserndirektør Maskin i Felleskjøpet Agri.

De mest populære

Bonden er kjernekunden til Felleskjøpet, som samtidig forsetter satsingen inn mot anleggs- og entreprenørmarkedet.

Den nye 6R-serien har truffet svært godt i markedet. 185- og 150-modellen inntar henholdsvis første-
og tredjeplassen blant de mest populære traktorene i grønt og gult på registreringsstatistikken.

De siste par årene har spesielt den nye 6R-serien hatt stor etterspørsel etter at den ble verdenslansert på norske Agroteknikk vinteren 2021. I Norge har også modellen 6120M vært populær. Denne modellen, også omtalt som Norgestraktoren, ble utnevnt til beste flerbrukstraktor under den den internasjonale kåringen Tractor of the Year 2022.

Den mest registrerte John Deere-modellen i Norge i 2023 er 6R 185 med 147 registreringer. Deretter følger Norgestraktoren 6120M med 143 registreringer og 6R 150, som fikk 140 registreringer.

Ettermarked og presisjon

Frode Dahl trekker fram Felleskjøpets sterke satsing på ettermarked som en nøkkel for suksessen med John Deere i Norge. Felleskjøpet og John Deere har svært tett samarbeid opp mot sertifisering og utdannelse av kursholdere. Felleskjøpet var blant de første forhandlerne i Europa som i 2022 fikk egne ansatte uteksaminert fra John Deere University. Disse kan holde kurs blant kunder og ansatte på linje med John Deeres egne spesialister.

Felleskjøpet har de siste gjort flere konkrete tiltak i arbeidet med ettermarked. En egen skole for lærlinger, eget opplæringssenter, vaktordninger, utleiekonsepter og dekksalg kan nevnes som noen av tiltakene som bidrar til økte markedsandeler på nye traktorer.

– I sum ser vi at vår store satsing på presisjonsjordbruk sammen med John Deere bærer frukter. Dette gir inspirasjon videre. Vi må selvsagt også takke for tilliten til alle våre kunder som velger å handle av oss, de som besøker verkstedene våre, samt har deltatt på kurs og andre aktiviteter i året som har gått, sier Frode Dahl.

Til sammen ble det registrert 2619 traktorer i Norge i 2023. Dette er en nedgang på nesten åtte prosent fra året år. For John Deere er nedgangen under én prosent.