23.09.2022 | Felleskjøpet

Den særegne bygningen i ytterkanten av Trondheim sentrum er bygd på 50-tallet, men produserer fortsatt kraftfôr i verdensklasse. Fabrikken blir nå en av de første i verden som benytter en innovativ varmepumpeteknologi.

— I Felleskjøpet har vi et overordnet mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Da er det helt naturlig, og ikke minst på tide, at vi er handlekraftige, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri. 

Planen er å ta i bruk samme teknologi i flere av Felleskjøpets fabrikker etter hvert.

— Vi starter med energieffektivisering på to av de fire produksjonslinjene ved kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim, sier teknisk sjef i Felleskjøpet Agri, Vebjørn Nilsen.

Banebrytende

Teknologien som muliggjør de ambisiøse klima- og energieffektiviseringstiltakene til Felleskjøpet Agri, blir levert av Ohmia Industry - et heleid datterselskap av TrønderEnergi. Pilotprosjektet på Skansen har en investeringsramme på cirka 40 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 9,2 millioner kroner.

— De fleste aktørene i prosessindustrien – både nasjonalt og globalt – genererer ubenyttet energi i form av verdifull spillvarme. Denne kan vi nå dra nytte av. Felleskjøpet ønsker å ta klimaansvar, og er villig til å investere for framtida. Vi har store forventninger til dette prosjektet, sier Vebjørn Nilsen.

Nyansatt teknisk sjef i Ohmia Industry, Michael Bantle, har ansvaret for å integrere den nye varmepumpeteknologien i samarbeid med Epcon Evaporation Technology AS. Han har sin bakgrunn blant annet som forsker og teknologiekspert fra SINTEF.

— Bruk av spesiell dampproduserende varmepumpeteknologi gir muligheten for å utnytte spillvarmen og gjenbruke den i fabrikken. Dette vil i stor grad erstatte bruk av fossile energikilder og direkteoppvarming med elektrisk kraft. Det er et slikt system som nå skal installeres i fabrikken på Skansen gjennom Ohmia Industry, sier Bantle.

Redusere avtrykk

Daglig leder Ann Merethe Lysø Sommerseth i nyetableringen Ohmia Industry, ser et stort potensial for å levere denne type teknologi gjennom nye forretningsmodeller.

— Prosessindustrien, som her med Felleskjøpet i front, har et stort ønske om å bidra til å løse verdens klimautfordringer. Ved hjelp av våre løsninger kan industribedrifter redusere eget klimaavtrykk og strømforbruk vesentlig, og gjennom en innovativ forretningsmodell gjør vi det enkelt for industrikunder å ta i bruk løsningen, sier Lysø Sommerseth.

Pilotprosjektet er forventet å frigjøre 1,2 MW elektrisk effekt og redusere det årlige kraftforbruket betydelig ved FKA Skansen. Målet er at energieffektiviseringen skal gi energi- og effektbesparelser på opptil 75 prosent ved de to linjene, samtidig som fabrikken oppnår en markant reduksjon i CO2-utslippet.

— Dersom piloten blir vellykket, vil vi videreføre teknologien til øvrige kraftfôrfabrikker i Felleskjøpet Agri. Dette vil kunne gi oss en total årlig reduksjon på opp mot 30 GWh, samtidig som vi bidrar til nullutslipp i produksjonsprosessene våre, sier landbruksdirektør i Felleskjøpet Agri, Bjørn Stabbetorp.

Støttes av Enova

Enova, som støtter prosjektet med 9,2 millioner, mener Felleskjøpet-prosjektet representerer en viktig del av løsningen på to svært viktige områder på veien mot lavutslippssamfunnet: Å etablere teknologi som kan utnytte den enorme ressursen som ligger i overskuddsvarme fra industrien, og det å etablere forretningsmodeller som senker terskelen for industrien til å faktisk ta grep om mulighetene.
— Samarbeidet mellom Ohmia Industry og Felleskjøpet er faktisk et kinderegg. Det bidrar til energieffektivisering, til effektavlastning i strømnettet og til at det kan etableres nye forretningsmodeller.  Og ikke minst bidrar det også til at prosessindustrien kan redusere sitt klimaavtrykk betraktelig, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova.

Industrisjef Gustav Unsgård (t.v.) i Felleskjøpet sammen med teknisk sjef Michael Bantle (delvis skjult) og daglig leder Ann Merethe Lysø Sommerseth i Ohmia Industry. (Foto: TrønderEnergi)

Fakta TrønderEnergi

TrønderEnergi er et energikonsern med hovedkontor i Trondheim og produksjonssentral på Berkåk. Konsernet eier og driver store vannkraftanlegg og har vært banebrytende for utvikling av vindkraft i Norge siden 1980-tallet.

TrønderEnergi har satset hardt på å tilby kundenære tjenester innen elektrifisering, og er største nasjonale aktør innen elbillading til borettslag og sameier, gjennom Ohmia Charging. Har de siste årene også etablerte Ohmia Retail, som tilbyr energitjenester til dagligvaresektoren i Norge og Norden, og Ohmia Construction, som jobber nasjonalt med utslippsfrie byggeplasser. Det nyeste datterselskapet er Ohmia Industry.

TrønderEnergi etablerer høsten 2022 det nordiske fornybarkonsernet Aneo, sammen med HitecVision.

TrønderEnergi eies av 19 kommuner i Sør-Trøndelag og KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap).

Les mer om Enova-prosjektet her: Energieffektivisering i industrien, Spillvarmeutnyttelse og dampproduksjon med høytemperatur varmepumper | Enova