06.02.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpet var tidlig ute med å ta i bruk ThermoSeed-behandling av såkorn da et av de første anleggene i verden i sitt slag ble åpnet på Holstad i 2012. Nå investeres det i et nytt anlegg i Midt-Norge som vil stå klart i månedsskiftet oktober/november 2017. ThermoSeed-teknologien baserer seg på å behandle såkorn med varm, fuktig luft i stedet for kjemiske beisemidler.

– Vi har svært god erfaring med ThermoSeed etter fem års drift på Holstad. Dette har vært en viktig investering for hele landbruket og et eget anlegg har vært etterspurt i Trøndelag i flere år. Det er derfor med stor entusiasme vi nå kan lansere at et helt nytt anlegg vil åpne i Steinkjer til høsten, sier Ulvan.

Steinkjer-anlegget skal benytte samme teknologi som på Holstad. Anlegget, som er det eneste mobile anlegget i verden, skal monteres i Steinkjer kornsilo som Felleskjøpet samarbeider med om såkornproduksjon. Steinkjer kornsilo eies av lokale bønder og er et viktig mottak for tørking, lagring, behandling og omsetning av korn i området.

Satser miljøvennlig i Trøndelag

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårligere arbeidsmiljø.
– Norsk matproduksjon er avhengig av politisk vilje og forbrukernes tillit. Som eneste aktør i Norge som har investert i ThermoSeed-anlegg viser vi at vi tar miljøutfordringene på høyeste alvor. Med lokal behandling av såkorn unngår vi også unødig transport som vil bidra til å senke utslippet av klimagasser ytterligere, sier Ulvan.

Nytt ThermoSeed-anlegg i Midt-Norge er også en satsning på landbruket i regionen. Fordi anlegget er småskala er det mulig å etablere miljøvennlig produksjon av såkorn i et område hvor de totale volumene er mindre enn sentrale deler av Østlandet.
– Vårt nye anlegg i Steinkjer vil øke vårt volum på såkorn og bidra til at andelen sertifisert såkorn i Trøndelag stiger. Kortreist såkorn sikrer økt bruk av lokale råvarer, påpeker Ulvan.

Fakta om ThermoSeed

ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis
ThermoSeed reduserer risikoen for resistens
ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering
ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr
ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen
ThermoSeed opphever spiretreghet
ThermoSeed såkorn spirer raskt
ThermoSeed gir gode avlinger

For mer informasjon, kontakt:
Arnfinn Sjøseth, industrisjef korn og plantekultur – 905 64 834
Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef – 926 86 100

Om Felleskjøpet
Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere. Virksomheten omfatter eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er også markedsregulator for korn. Felleskjøpet er en samvirkebedrift som er eid av rundt 44.000 norske bønder og som har rundt 2.500 ansatte. Driftsinntektene i 2015 var 13,4 milliarder kroner.