11.10.2023 | Felleskjøpet

Siden 2014 har Felleskjøpet Agri eid Stavanger havnesilo i vestlandsbyens østre bydel. Anlegget er i bruk som kommersielt lager i Felleskjøpets egen varestrøm.

En del av bygningsmassen består også av det såkalte Nordkronen-anlegget, den eldste delen på Mølleneset. Norgesmøllene kjøpte Nordkronen i 1996, men la ned virksomheten i lokalene to år etter. Siden da har siloene i Nordkronen-anlegget vært ute av drift.

Sikkerhet

Planen var at Nordkronen-bygget skulle stå fram til Felleskjøpet Agri har besluttet endelig plan for Stavanger havnesilo. Når går hensynet til sikkerhet foran.

– Stort vedlikeholdsetterslep og utfordringer knyttet til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, gjorde at vi i vår tok beslutningen, innhentet nødvendige tillatelser, og tar kostnaden det er å rive denne delen av bygningsmassen, sier Henrik Krogh, daglig leder i Agri Eiendom, selskapet som forvalter eiendomsmassen til Felleskjøpet Agri.

De berørte siloene som nå rives består i hovedsak av stål og betong.

Ferdig i desember

Rivningen som nå gjøres omfatter bare siloene i det gamle Nordkronen-anlegget. Silobatteriene som har vært i bruk i år med store kornavlinger blir ikke berørt av rivningsprosessen som nå er igangsatt.

ELDSTE DELEN: Nordkronen-siloene er de eldste på Mølleneset i Stavanger, og har ikke vært i drift siden slutten av 90-tallet. Nå rives siloene av sikkerhetsmessige hensyn. (Foto: Prosjektil)

Sokkelen til siloanlegget skal bevares, i tråd med forslaget til ny reguleringsplan for området. Når rivejobben er utført vil det bli lagt nytt tak over dette planet.

Rivningsarbeidet i Stavanger startet i september, og er estimert å være ferdig i løpet av desember.

Reguleringsplan på høring

Felleskjøpet har iverksatt arbeidet med å gjennomføre en omregulering av området i Stavanger til blant annet boligformål. Forslaget til ny reguleringsplan for området på Mølleneset ble nylig lagt ut på offentlig høring av Stavanger kommune.

Omreguleringen av tomta på Mølleneset vil gi Felleskjøpet muligheten til å velge mellom å opprettholde dagens kornlagringsvirksomhet eller selge eiendommen, og samtidig ivareta den sentrale rollen bondesamvirket har som landets største kornhandler. Et eventuelt salg av Stavanger havnesilo vil bidra økonomisk til å bygge opp tilstrekkelig lagringskapasitet for korn i områdene hvor kornet dyrkes og foredles.