13.04.2023 | Felleskjøpet

Torsdag formiddag ble hun gjenvalgt for en ny periode som styreleder i Felleskjøpet Agri. Valget ble gjennomført under samvirkets årsmøte på Gardermoen. Skuterud fra Gjerdrum kom inn som tillitsvalgt i Felleskjøpet første gang i 2013, og har vært styreleder siden 2016.

Samtidig ble også nestleder Arne Elias Østerårs fra Stange gjenvalgt som nestleder.

Valgkomiteen hadde innstilt Theodora Tangen Fretheim fra Nannestad som nytt styremedlem, og at hun skulle erstatte styremedlem Karl-Oskar Fosshaug, som har vært styremedlem siden 2016. Før valget kom det benkeforslag på Fosshaug, men flertallet i årsmøtet valgte Fretheim som nytt styremedlem.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri er som følger:

Leder:

Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum

Nestleder:

Arne Elias Østerås, Stange

Eiervalgte styremedlemmer:

Else Horge Asplin, Nesbyen

Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Elisabeth Holand, Leknes

Erling Aune, Levanger

Grim Erik Gillestad, Sunnfjord

Theodora Tangen Fretheim, Nannestad (Ny)

Vara:

  1. vara: Trond B. Holt, Roa
  2. vara: Bernt Aune, Ytre Snillfjord (Ny)
  3. vara: Torbjørg Kylland, Nordre Follo (Ny)

Ansattvalgte styremedlemmer:

Frank Gjøran Fandin

John Arild Leirnes

Elisabeth S. Nilsen

Eini Sevaldsen Linn

Anders Eggen ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører. Silje Eckdahl ble valgt som ny varaordfører. Unni Solberg Johnsrud ble valgt som leder av kontrollkomiteen, med Wiggo Paulsen som nestleder. Randi Hokland ble valgt som ny leder av valgkomiteen, og her ble Hanne Guåker gjenvalgt som nestleder.