12.04.2024 | Felleskjøpet

– Felleskjøpet er det viktigste verktøyet den norske bonden har for å lykkes med bærekraftig og lønnsom matproduksjon.  Det er ærefullt og inspirerende å være tillitsvalgt i Felleskjøpet, og jeg er topp motivert. Alt vi gjør skal ha bonden i fokus, sier Anne Jødahl Skuterud.

Fredag formiddag ble hun gjenvalgt for en ny periode som styreleder i Felleskjøpet Agri. Valget ble gjennomført under samvirkets årsmøte på Gardermoen. Skuterud bor i Gjerdrum, er kornbonde og utdannet jurist. Hun kom inn som tillitsvalgt i Felleskjøpet første gang i 2013, og har vært styreleder siden 2016.

Erling Aune fra Skogn i Levanger ble samtidig valgt som ny nestleder.

Valgkomiteen hadde innstilt Borgny Grande fra Grong og Jens Lippestad fra Hobøl som nye styremedlemmer, og at de skulle erstatte henholdsvis Else Horge Asplin og Arne Elias Østerås.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri er som følger:

Leder:

Anne Jødahl Skuterud

Nestleder:

Erling Aune

Eiervalgte styremedlemmer:

Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Elisabeth Holand, Vestvågøy

Grim Erik Gillestad, Sunnfjord

Theodora Tangen Fretheim, Nannestad

Borgny Grande, Grong

Jens Lippestad, Hobøl                           

Vararepresentanter:

  1. vara: Trond B. Holt, Lunner
  2. vara: Torbjørg Kylland, Nordre Follo
  3. vara: Ann Kristin Nes, Askvoll

Anders Eggen og Silje Eckdahl ble gjenvalgt som henholdsvis ordfører og varaordfører. Unni Solberg Johnsrud ble gjenvalgt som leder av kontrollkomiteen, med Wiggo Paulsen som nestleder. Jon Ansten Johansen ble valgt som ny leder av valgkomiteen, med Anne Helene Burdahl som nestleder.

Konsernstyret i Felleskjøpet består av eier- og ansattvalgte representanter. Dette er de ansattvalgte styremedlemmene i selskapet:

Frank Gjøran Fandin

John Arild Leirnes

Elisabeth S. Nilsen

Eini Sevaldsen Linn