09.02.2024 | Felleskjøpet

Siden 2016 har Anne Jødahl Skuterud vært styreleder i Felleskjøpet Agri. Nå har den sentrale valgkomiteen i Felleskjøpet Agri lagt fram sin innstilling til eiervalgte representanter i konsernstyret.

– I de urolige tidene både landbruket og resten av storsamfunnet står i for tiden er vi veldig glade for at Anne Jødahl Skuterud har takket ja til en ny periode. Hun har lang fartstid, og er en topp motivert styreleder med svært gode lederegenskaper. Valgkomiteens forslag til nytt styre med Anne i spissen vil gi en stabil ledelse av selskapet, sier valgkomiteens leder Randi Hokland. 

Nåværende nestleder Arne Elias Østerås ble gjenvalgt som styremedlem for to år i fjor, men har gitt valgkomiteen beskjed om at han trekker seg av personlige årsaker. Valgkomiteen innstiller styremedlem Erling Aune fra Skogn i Levanger til ny nestleder.

Valgkomiteens leder mener forslaget til nytt styre gir en sammensetning med stor bredde og kompetanse, hvor både rutine og nødvendig fornyelse gir et godt grunnlag for videre utvikling av samvirkeselskapet, som i år passerer 128 år.

– Samvirketanken viktigere enn noen gang

– Felleskjøpet er det viktigste verktøyet den norske bonden har for å lykkes med bærekraftig og lønnsom matproduksjon. Vi er den eneste totalleverandøren til norsk landbruk. Jeg ser med glede fram til å fortsette arbeidet med å levere på selskapets formålsparagraf. Tross utfordrende tider med høye kostnader og høyt rentenivå skal vi gjennom 2024 jobbe for at Felleskjøpet er både leveringsdyktige og konkurransekraftige. På den måten bidrar vi til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, sier Anne Jødahl Skuterud.

Styret i Felleskjøpet Agri har arbeidet mye i 2023 med å fylle selskapets nye konsernstrategi med innhold. Dette arbeidet fortsetter også det kommende året. Skuterud ser fram til et fortsatt godt samarbeid med styret og ledelsen i konsernet.

– Gjennom de siste årene har jeg fått svært nyttig og relevant erfaring gjennom arbeidet som landbrukets representant i den regjeringsoppnevnte totalberedskapskommisjonen. Fokuset på beredskap, matsikkerhet og selvforsyning er noe som bare blir enda mer sentralt de neste årene. Fjoråret vet vi ble et vanskelig år for mange i landbruket. Vi ser det er mange som sliter etter at tørke, regn og flom tok det som skulle være det de skulle leve av i år. Jeg er svært motivert til å stå på videre, jobbe for våre medlemmer, og for det unike fellesskapet vi har Felleskjøpet. Samvirketanken om at felles innkjøp gir gode innkjøp er viktigere enn noen gang, sier Anne Jødahl Skuterud.

Foreslår nye styremedlemmer

Valgkomiteen har innstilt Borgny Grande og Jens Lippestad som nye styremedlemmer, og de erstatter henholdsvis Else Horge Asplin og Arne Elias Østerås.

Borgny Grande (f. 1979) fra Grong tok over familiegården i 2008, og driver med ammeku. Fra 2019 og fram til valget i fjor var hun ordfører i Grong kommune. I dag er hun prosjektleder for Bygdevekst Indre Namdal parallelt med gårdsdriften - og har et brennende engasjement for landbruket.  Grande mener Felleskjøpet er en svært viktig partner for norske bønder. I en urolig verden mener hun det er viktigere enn noen gang med sterke samvirker som gjør det mulig å produsere mest mulig mat på norske ressurser i hele landet.

Jens Lippestad (f. 1960) fra Hobøl har drevet Huul Gård siden 1996 med kontraktdyrking av såkorn for Felleskjøpet og skogdrift. Han er flyger, og har bred utdannelse og erfaring fra Forsvaret, og senere sivil luftfart. Lippestad har jobbet med store anskaffelsesprosjekter i Luftforsvaret, og som mangeårig forhandlingsleder for alle skandinaviske SAS-piloter. Han er konserntillitsvalgt til konsernstyret i SAS, et verv han har hatt i mer enn 10 år. Lippestad er opptatt av at solidaritet og samhold gir økt kraft og motivasjon for næringen, og at Felleskjøpet skal være og er en viktig bidragsyter til dette for bønder over hele landet.

Det nye styret i Felleskjøpet Agri velges på årsmøtet 11.-12. april.

Valgkomiteens innstilling:

Styret

Periode

Valgt 1. gang

Navn

Bosted

Region

Styreleder

1 år

2013, styreleder fra 2016

Anne J. Skuterud

Gjerdrum

1

Gjenvalg

Nestleder

1 år

2024

Erling Aune

Levanger

7

Ny

Styremedlem

2 år

2020

Erling Aune

Levanger

7

Gjenvalg

Styremedlem

1 år

2024

Jens Lippestad

Indre Østfold

1

Ny

Styremedlem

2 år

2024

Borgny Grande

Grong

7

Ny

Styremedlem

2 år

2022

Thor Johannes Rogneby

Østre Toten

3

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Vestvågøy

8

Gjenvalg

Styremedlem

2 år

2021

Grim Erik Gillestad

Sunnfjord

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2023

Theodora Tangen Fretheim

Nannestad

1

Ikke på valg

1. vara

1 år

2022

Trond B. Holt

Lunner

4

Gjenvalg

2. vara

1 år

2023

Torbjørg Kylland

Nordre Follo

1

Gjenvalg

3. vara

1 år

2024

Ann Kristin Nes

Askvoll

5

Ny