0

DeLaval - Komplet leverandør til melkeprodusenter

DeLaval utvikler, produserer og distribuerer utstyr
og komplette melkingssystemer for melkeproduksjon og dyrevelferd.

RELATERT FAGSTOFF

Om DeLaval:

DeLaval er en ledende leverandør av systemer og løsninger for å effektivisere driften hos profesjonelle matprodusenter. De støtter kundene i å redusere de miljømessige fotavtrykk og samtidig effektivisere matproduksjonen, lønnsomheten og velferden for mennesker og dyr som er involvert.

DeLaval tilbyr produkter, systemer og tjenester av høy kvalitet for alle steg i melkeproduksjonen. DeLaval har drevet utvikling og innovasjon innen melkeproduksjon i mer enn 130 år. Ved hjelp av produkter og løsninger fra DeLaval blir millioner av melkeproduserende dyr melket, fôret og stelt i over 100 land verden over, hver eneste dag. 

DeLaval har landsdekkende service i Norge, og et nært samarbeid med Felleskjøpet.

Legg til snarvei på hjemskjerm?