DeLaval - Komplet leverandør til melkeprodusenter

DeLaval utvikler, produserer og distribuerer utstyr
og komplette melkingssystemer for melkeproduksjon og dyrevelferd.

Artikler og fagstoff fra DeLaval

Gjør kua raskere drektig med Repro

Om DeLaval

DeLaval er en ledende leverandør av systemer og løsninger for å effektivisere driften hos profesjonelle matprodusenter. De støtter kundene i å redusere de miljømessige fotavtrykk og samtidig effektivisere matproduksjonen, lønnsomheten og velferden for mennesker og dyr som er involvert.

DeLaval tilbyr produkter, systemer og tjenester av høy kvalitet for alle steg i melkeproduksjonen. DeLaval har drevet utvikling og innovasjon innen melkeproduksjon i mer enn 130 år. Ved hjelp av produkter og løsninger fra DeLaval blir millioner av melkeproduserende dyr melket, fôret og stelt i over 100 land verden over, hver eneste dag. 

DeLaval har landsdekkende service i Norge, og et nært samarbeid med Felleskjøpet.

Les mer om DeLaval på deres hjemmeside: https://www.delaval.com/no/

Betalingspartnere