0

Meny

Velkommen til Ny Bonde-samling

Velkommen til Ny Bonde-samling

720x480 Ny bonde .jpg

27. november 2021, Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Påmelding  

Program 


09.30 Frammøte og registrering med kaffe og rundstykker
10.00 Velkommen ved Konsernsjef Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure
10.10 Musikkinnslag ved Benedikte Narum Jensen og Jon Anders Narum
10.20 Hvorfor satse på nye bønder?
Journalistene Marit Glærum og Øystein Hegdal fra Norsk Landbruk i samtale med konsernsjefene i Nortura, Tine, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Landkreditt og Geno.
11.10 Kaffepause
11.25 Samvirke -En forsikring for framtiden
Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Gaute Lenvik
11.45 Glød, gull og ære – Alle har noe å lære
Lege i Olympiatoppen, Lars Kolsrud
12.25

Vårt år som vinner av Årets unge bonde 2020
Dina Fonn-Sætre og Henning Holand, potetprodusenter, Steigen

13.00 Lunsj
14.00 Fagsekvenser (velg en av disse)
  1. Kan man tjene penger på ei klimasmart ku? v/Eli Hveem Krogsti og Kirsti Winnberg, Geno
  2. Kan vi dyrke proteinråvarer til kraftfôr i Norge? v/Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri
  3. Fjøsrunden v/sauebonde Jon Lilleslett, Hol
  4. Bønder og penger -Hvordan tjene penger som bonde? v/Peder Skåre, Landkreditt
  5. Bonden som arbeidsgiver – dine plikter og rettigheter overfor deltids- og fulltids ansatte v/Gunn Jorunn Sørum, Gartnerhallen
15.00

Fagsekvenser (velg en av disse)

  1. Bærekraft og økonomi på fôrbrettet v/Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet Agri og Elisabeth Kluften, Nortura
  2. Bønder og penger -Hvordan tjene penger som bonde? v/Peder Skåre, Landkreditt
  3. Hvordan bør bonden drive når vi opplever klimaendringer som gjør det varmere, våtere og villere? v/Else Villadsen, Norsk Landbruksrådgivning Øst
  4. Presisjonsjordbruk i praksis -Hvordan ta i bruk dette på din gård? v/Jon Ole Botnevik, Felleskjøpet Agri
  5. Friske og robuste kyr gir god økonomi v/Veronique Mork, Tine
16.00 Slik skal vi legge til rette for at det skal være attraktivt å bli bonde
Landbruks- og matminister, Sandra Borch
16.20 Hvordan bli best i verden? Om motivasjon og samarbeid.
Olympisk mester i 400 meter hekk Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes
16.50 Oppsummering og avslutning
Vegard Braate, direktør medlem, Felleskjøpet Agri
17.00 Møteslutt
19.00 Bankett med underholdning og kåring av Årets unge bonde 2021
Konferansier: Årets unge bønder 2020, Dina Fonn-Sætre og Henning Holand.
22.00 Konsert med Linda Kvam med band.

  Påmelding  

Tid: lørdag 27. november, kl. 09:30 - 23:00
Adresse: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Påmeldingsfrist: 01.11.2021 23:00

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?