26.06.2023 | Eva Olssøn

Fra harde internasjonale forhandlinger i et av Europas største finansieringsselskap til praktiske utfordringer i norsk landbruk. Dette spennet har lært henne at selv om ting kan være tøft, lykkes man til slutt om man jobber langsiktig, grundig og systematisk.

Kornbonde med styreverv

Fretheim tok over familiegården, Nordre Nordbye, i 2015. Gården har vært i slekta i 400 år, og hun flyttet dit som ungdom sammen med foreldre og søster. Nå bor hun på gården med mann og to barn. De driver korn, gras og skog, totalt 340 mål dyrka mark og 1000 mål skog.

-Vi produserer bygg, havre og noe høsthvete. Sistnevnte er litt gambling her hos oss. Vi produserer også gras som først og fremst går til hestefôr både til egne og andres hester, forteller Fretheim.

I tillegg til å være bonde har Fretheim hatt flere verv i skognæringen og sitter nå i styret i Viken skog. Tidligere har hun jobbet mye internasjonalt, blant annet med finansiering av landbruksmaskiner. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

-Jeg sa opp jobben min til jul i 2018 med et ønske om å bruke mer tid på gården og jobbe for landbruket. Jeg hadde lyst til å gjøre et skifte i livet. I 2020 ble jeg foreslått som tillitsvalgt til FKA og i fjor ble jeg valgt som tredje vara til styret. Jeg er stolt av å jobbe for Felleskjøpet, og ser fram til arbeidet som styremedlem, forteller hun.

Sterke samvirker for et sterkt landbruk

Fretheim er opptatt av hvor viktig det er for bønder å stå sammen og å ta vare på hverandre.
-Den fysiske jobben bønder gjør er risikoutsatt og det skjer noen ulykker. Jeg var så heldig å komme tilbake til meg selv etter en ulykke i ungdommen, men vet hvordan det oppleves å skade seg. Jeg er opptatt av at bønder må stå sammen for å beskytte hverandre. Gjennom sterke samvirker, som vi bruker og deltar i aktivt, tar vi vare på hverandre og på kontinuiteten i landbruket. Nå som prisene går opp i alle ledd, er det viktigere enn noen gang at Felleskjøpet er der som en god stabilisator i markedet, sier Fretheim.

Brenner for omdømmet til bønder og Felleskjøpet

- Spør noen om å beskrive en norsk bonde, og de vil fort snakke om en i grønn og gul Felleskjøpet dress med grønn og gul Felleskjøpcap. Felleskjøpet har et sterkt og godt omdømme og for mange ER Felleskjøpet bonden. Det Felleskjøpet foretar seg påvirker vårt omdømme som bønder. Å ta vare på omdømmet vil prege vår posisjon og våre muligheter i samfunnet, understreker Fretheim.

Bønder er problemløsere under tidspress

Fretheim mener alle burde hatt en dag på en gård for å se hvor mye kompetanse og problemløsning som finnes i bønders hverdag.

-Ingen har mer ustabilt kontor enn bønder. Hverdagen er prisgitt været. I tillegg er fagkompetansen bred som bedriftseier, arbeidsgiver, planlegger og strateg med stort ansvar. Det er mange som ikke tenker over hvor tilpasningsdyktige bønder er. Maskiner skal repareres, det sitter en kalv på skeiva som gjør at det står mellom liv og død, det ryker en bolt og kornet skal såes under stadig mer skiftende klimatiske forhold. Bønder driver med praktisk problemløsning under tidspress hele tiden, understreker hun, og sier at bønder burde være med når store kriseplaner skal lages.

720x480 Nytt styremedlem2.jpg

TRADISJONSRIK INNGANGSDØR: Hoveddøra på gården er laget av Fretheims farfar, restaurert av en lokal snekker og malt av en av Norges beste dekormalere som vokste opp i nærmeste nabolag.

Internasjonal erfaring

Årsaken til at Theodora engasjerer seg er at hun brenner for landbruket og for at bønder må stå sammen både i gode tider og tøffe tider. Hun har sett på nært hold hvordan kriser i Europa har påvirket bønder og hvordan utfordringene mellom by og land er i andre land.

- Vi har en spesiell topografi i Norge og alle bønder og alle produksjoner er like viktige. Felleskjøpet er de som er tettest på bonden i hele landet og vi må være der for bondens økonomi. Felleskjøpet har det største nettvervet og vår rolle er derfor viktig på så mange plan. Dersom en spør alle Norges ordførere om betydningen landbruket og Felleskjøpet har for kommunen, hva tror dere vi får til svar? Felleskjøpet og oss eierne har tatt vare på jorda, dyra og framtida i over 125år og det skal vi fortsette med, avslutter Fretheim.