24.10.2022 | Felleskjøpet

Sortimentet er delt i kraftfôr til frisk smågris og kraftfôr for smågris som trenger litt ekstra hjelp med å oppnå god mage-tarmhelse. Blandingene har høyere proteinnivå som ivaretar proteinbehovet til dagens gris. Dette gir bedre lønnsomhet gjennom økt tilvekst og lavere fôrforbruk. Samtidig har vi elementer som ivaretar en sunn tarmhelse. Sistnevnte bidrar til lavere dødelighet og færre behandlinger.

Stadig bedre gris krever stadig bedre kraftfôr

Bak smågrisfôret fra Format ligger det en grundig gjennomgang av nyeste kunnskap rundt fôring av dagens høyeffektive smågris. Vi har tatt hensyn til forventningen om økende kullstørrelser og de høye kravene smågrisen setter til kraftfôret for å nå sitt potensiale for tilvekst og fôrutnyttelse. Det er gjennomført fôringsforsøk for å komme fram til optimalt proteinnivå og en råvaresammensetning som tar vare på tarmhelsa samtidig som kraftfôret ikke skal koste mer enn det må. Resultatet er et kraftfôrsortiment til smågris som legger til rette for at du skal klare å avvenne mange grisunger per kull med høy tilvekst og lavt fôrforbruk.

Større kull

Innføringen av TN70-purka og nytt fôringsregime fra Felleskjøpet med fasefôring av purker har gjort underverker for norske purkebesetninger, med stor framgang i resultater. I dag avvenner de 25 prosent beste besetningene i Ingris over 30 grisunger per årspurke. Om noen år ligger trolig gjennomsnittet så høyt. Antall levendefødte er 14,5 grisunger per kull, og økende. Økningen i antall levendefødte skyldes i stor grad at dødeligheten er redusert, purka blir flinkere til å ta vare på ungene sine. Dette legges det stor vekt på i avlsarbeidet.

Tilleggsfôring må til

En forutsetning for å avvenne stadig flere grisunger er ei purke med god morsevne som får store kull. Hun må ha en gunstig fôring som sikrer god melkeproduksjon til alle grisungene i kullet. Dette ser vi at avlsarbeidet og endret fôring av purkene bidrar til. Allikevel vet vi at innenfor en besetning vil det alltid være slik at vi får høyest dødelighet i de største kullene. Med økende kullstørrelse får vi flere av de grisungene som har lave fødselsvekter. I store kull er det derfor større risiko for at de ekstra grisungene ikke overlever. Tall fra en av Felleskjøpet testverter på smågris- og purkefôring viser at bare 15 prosent av grisungene utover 16 overlever (figur 1). De minste grisungene trenger ekstra omsorg og stell for å klare seg.

Vi i Felleskjøpet ønsker å hjelpe produsenten med å få med seg flest mulig av grisungene i et kull helt fram til salg. Kullutjevning er viktig for å unngå for store kull på enkeltpurker, i tillegg bør det settes inn ekstra innsats rundt tidlig fôring av spedgris. Format sitt nye smågrisfôr hjelper deg med det. Tilbys grisungene Format Melkestart allerede fra start vil det bidra til at flere overlever fram til avvenning, og de tåler avvenningen bedre.

Figur 1. Kullstørrelser etter kullutjevning og spedgrisoverlevelse i dietiden hos testvert FKF.


Benytt anledningen til en gjennomgang

Vi oppfordrer alle våre kunder til å vurdere om du bruker riktig smågriskraftfôr for din besetning. Husk at genetikk og kraftfôr endres og forbedres stadig. I tillegg kan du ha gjort endringer i din drift som tilsier at du bør bruke et annet kraftfôr enn tidligere.

Hva gir best lønnsomhet hos deg?

Din lokale salgskonsulent er tilgjengelig for en faglig gjennomgang.

Dette er Format smågrisfôr

Format Melkestart er et startfôr mens spedgrisen enda får melk fra purka. Vi vet at tidlig fôropptak betyr mye for tilveksten i smågrisperioden og resultater rundt avvenning. I Format Melkestart får spedgrisen et kraftfôr med høyt energi- og proteinnivå sammen med lettfordøyelige og smakelige råvarer for spredgris. Kraftfôret brukes de første tre leveukene. Fra tre ukers alder faser man gradvis over på kraftfôret smågrisen skal fôres med videre i smågrisperioden.

For smågris med god helse:

Format Kvikk 1
Førstevalget i besetninger der helse- og miljøforholdene er gode. Tilrettelegger for høy tilvekst og god fôrutnyttelse. Kan brukes som enhetsfôr eller som fase-1 fôr ved fasefôring av smågrisene. Kan også brukes etter Format Melkestart.

Format Kvikk 2
Kraftfôr til besetninger der fokus er på pris og hvor maksimal tilvekst ikke er avgjørende. Kan også brukes som fase-2 fôr ved fasefôring av smågrisene, f.eks etter Format Pigg i fase 1.

Kraftfôr som løser et problem:

Format Pigg
Format Pigg er kraftfôret til besetninger som sliter med avvenningsdiaré. Kraftfôret har en råvare- og næringssammensetning som styrker smågrisens immunforsvar gjennom bedre tarmhelse. Dette gir bedre fôrutnyttelse og tilvekst fordi grisen holder seg frisk. Kraftfôret er et fase 1-fôr som brukes fra første leveuke og til maks 14 dager etter avvenning.

Format Robust
Format Robust er tiltenkt besetninger med moderate utfordringer med avvenningsdiare, og som ikke har mulighet for å bytte fôr i smågrisperioden. Har mange av de samme elementene som Format Pigg, men kan brukes helt fram til salg.