29.03.2023 | Karstein Brøndbo

Rotemateriale kan være så mangt, men noe skal grisen ha å undersøke, rote i og sysselsette seg med. Halm, høy, sagflis, høvelspon, torv, jord eller en blanding av disse er bra. Opphengte tau, kjettinger, papp, avispapir og trekubber fungerer også. Alt materiale som kan manipuleres og ødelegges er veldig populært. Kravet fra KSL og Mattilsynet gjelder all gris, både smågris, slaktegris, purker og råner.

Sparer kroner og ører

Hvis grisen har for lite å rote med, reagerer den negativt med økt konkurranse, aggresjon og utvikling av stereotypier, meningsløse aktiviteter som kan gå utover ører og haler, innredninger, fôrforbruket og tilveksten. En studie gjort på Mære landbruksskole viser at halm og variasjon mellom ulike rotematerialer gir best effekt på tilvekst og fôrforbruk. Det beste er å strø godt med sagflis, og så gi halm som rotemateriale i tillegg. Høy og torv kom også godt ut i undersøkelsen.

imagexsl4.png

GROVFÔR ER BRA: Høy, silo og halm blir flytta på og spist opp etter hvert, og det er bra rotemateriale i tillegg til et godt grunnlag med sagflis. 

Produkter som forebygger halebiting

  • Halmhekker for tildeling av halm
  • Holder for grener og planker
  • Format Trivsel 12 mm pellets
  • Pluss Svin Mineralstein
  • Antistressball 30 cm

800HOLDER.jpg

Helautomatisk strøing

Felleskjøpet har tatt inn et nytt helautomatisk strøanlegg som blåser tørr sagflis, kuttet halm eller Format trivsel individuelt til hver enkelt binge på programmerte tidspunkter. Det koster en del, men det kan til gjengjeld spare mye arbeidstid og sikre bedre resultater, bedre HMS for bonden og bedre dyrevelferd. Anlegget fra Agrisys kan også brukes for distribusjon av tørrfôr til fôrkrybber med tilsetning av vann i krybba, og det kan dermed være et alternativ til våtfôringsanlegg i nye fjøs.

- Interessen har vært stor, også fra storfebønder, melder selger på innendørsmekanisering Odd Arne Nordahl på Levanger.

image1sg3l.png

AUTOMATISK STRØING: Anlegget fra Agrisys strør automatisk til hver enkelt binge til programmerte tidspunkter. 

800AGRISYS.jpg

800Antistressball.jpgAGRISYS: Det helautomatiske anlegget består av et dataprogram, en luftpumpe, et 60 mm røropplegg og datastyrte ventiler som slipper strø og eventuelt tørrfôr ut av et reservoar med omrøring og inn i røropplegget og ut i binger og liggebåser.

ANTISTRESSBALL: Ball for aktivisering av gris i plast. Antistressballen har en diameter på 30 cm og kan åpnes og fylles med gjenstander som lager lyd for å øke sanseinntrykket. 

imagevcgnu.png

800Mineralstein.jpgFORMAT TRIVSEL: 12 mm pellets gitt på golvet vil vekke grisenes interesse og stimulere deres naturlige utforskertrang og dempe uro og stress.  

MINERALSTEIN: Ved bruk av alternative fôrmidler. Anbefales også ved fôr- og miljøskifter og som sysselsetting og miljøberikelse.