20.09.2023 | Håvard Simonsen

Fure sier han personlig føler på et ansvar overfor medlemmer, kunder og landbruket i en sesong der mange bønder er rammet av været. Han understreker at Felleskjøpets oppgave nå er å tilpasse drifta og tilby produkter og tjenester som kan avhjelpe situasjonen, og forsikrer at hele organisasjonen er rettet mot dette. Samtidig peker han på at Felleskjøpet også har en viktig omsorgsfunksjon å ivareta.

– Våre salgs- og fagkonsulenter, butikkansatte, verkstedarbeidere og andre i førstelinja møter daglig bønder som er under sterkt press, og vi hører om sterke historier. Mange lærte mye av tørkesommeren 2018 og oppsøker Felleskjøpet og andre partnere for å finne løsninger. Andre har vanskeligere for å søke hjelp. I Felleskjøpet ønsker vi å komme i kontakt med alle og bistå der vi kan, sier Fure.

Felleskjøpet arena

Felleskjøpet vil i samarbeid med Bondelaget, de andre samvirkeorganisasjonene og NLR invitere til samlinger i høst, der bønder kan komme sammen for å dele sine bekymringer og drøfte tiltak og få gode råd for å håndtere situasjonen.

– Felleskjøpet stiller vår avdelinger i de aktuelle områdene til disposisjon som møteplasser. Jeg vil understreke at vi ikke gjør dette ut fra kommersielle hensikter. Det er riktigere å kalle det et psykososialt tiltak, en «ta vare på hverandre»-kampanje, sier Fure.

Helt konkret ber Fure kunder som opplever likviditetsproblemer ta kontakt med både banken og Felleskjøpet i stedet for å la problemene tårne seg opp.

Et merkelig år

Fure sier det har vært et merkelig år, også for Felleskjøpet.

– Da tørken sto på for fullt, var det stor bekymring for grovfôravlingene og vi forberedte for økt produksjon av fiberrikt kraftfôr. Da tørken ble avløst av regn, ble vi mer optimistiske, selv om det fortsatt var tørt i store områder i Troms og Finnmark. På Østlandet tegnet det til å kunne bli en brukbar andreslått og kanskje en god tredjeslått. Men så satte det inn med regn, og deretter kom «Hans» og ytterligere styrtregn og skyllet vekk avlingene for mange. Det kunne ingen forutse, sier han.

Fure viser til at Felleskjøpets salgs- og fagkonsulenter er ute og gir råd om hvordan man kan bruke grovfôret på best mulig måte.

Tørken har gått hardt ut over kornhøsten på Østlandet, som står for over 80 prosent av den norske avlinga.

– Da tørken sto på trodde vi det ville bli en rekordtidlig og minimal kornhøst. Med regnet ble avlingspotensialet større, men da det ikke stoppet opp og til slutt flommen kom, ble det fornyede håpet til ny fortvilelse. I begynnelsen av september hadde vi fått inn bare en femtedel av det av volumet som vi hadde mottatt på samme tid i fjor. Vi er bekymret for både avling og kvalitet. Det første som kom inn holdt overraskende god kvalitet, men det endret seg dramatisk når de store mengdene kom inn i september. Matkornandelen vil være lavere enn både i fjor og i et gjennomsnittsår, og selv som bruk i kraftfôr vil kvaliteten på kornet bli en utfordring å håndtere for bransjen. Vi har dessuten jobbet hardt for å skaffe nok norsk kvalitetshavre til havregryn og våre andre havreprodukter, sier Fure, og legger til at man har vært skjerpet på nedtørking og lagring.

Bra i Vest og Midt

– Mange av områdene som var hardest rammet i fjor, har hatt en mye bedre sesong i år. I Trøndelag er det et godt år og jeg blir ikke forundret om kornavlinga ender langt over et gjennomsnittsår. Grovfôravlingene ser gode ut i de områdene som slet i fjor, i Trøndelag, på Vestlandet, i Møre og Romsdal og Nordland. Her ser det ut til at de fleste har klart å utnytte værvinduene og mange har god både første- og andreslått, påpeker han.

"Alt er imidlertid ikke svart. Det er store variasjoner
og mange områder har sågar hatt gode forhold."