09.03.2023 | Roar Bjørkeli, Innkjøpssjef, Norgesmøllene AS. Kjetil Randem, Forretningsområdesjef korn, Felleskjøpet Agri, Jon Atle Repstad, Produktsjef såvare, Felleskjøpet Agri

Det er viktig for utnyttelsen av den norske hveten at det er riktig fordeling mellom de ulike kvalitetsklassene.

I dag sorteres mathvete i fire kvalitetsklasser. Klasse 1, 2 og 3 for vårhvete og klasse 4 for høsthvete. Klassene har ulike egenskaper og danner grunnlaget for blanding av mel med ønsket kvalitet. De ulike sortene er plassert i en klasse. Det vil si at det er genetikken som bestemmer hvilken klasse sorten plasseres i.

Viktig med god dyrkingsteknikk

Kvaliteten er i tillegg til genetikk avhengig av vekstforholdene det enkelte året. Været kan vi ikke påvirke, men dyrkingsteknikken har stor betydning for resultatet. Riktig gjødsling med tilpassing av mengde og fordeling av nitrogen gjennom sesongen har betydning for avlingsnivå og proteininnhold. Effektiv sjukdomsbekjempelse holder åkeren frisk og legger grunnlaget for god avling og velfylte korn noe som igjen øker melutbyttet. Vekstregulering som hindrer legde gir bedre innhøstingsforhold og det blir enklere å ta vare på avlinga. Det er lettere å bevare falltallet i en stående åker enn i legde.

Kornprodusentene tilpasser seg markedet

For noen år siden dominerte hvete i klasse 3 og det ble produsert mer enn det som var ideelt for møllene. Så kom Mirakel som et friskt pust i klasse 1. Sorten hadde god avling men utfordrende dyrkingsegenskaper. Da dyrkerne lærte Mirakel å kjenne økte produksjonen så sterkt at det i et par sesonger ble overskudd av hvete i klasse 1. Men det endrer seg raskt og allerede fra høsten 2023 ser det ut til å kunne bli underskudd av hvete i klasse 1. De fleste kornprodusenter har sikret seg det såkornet man skal bruke i 2023, men det er viktig å ta med seg signaler om hvilke klasser som er ønsket for senere år.

Bruke mest mulig norsk hvete

I inneværende sesong har interessen for å dyrke sorter i klasse 2 vært stor. Spesielt Betong, men også Helmi og Seniorita. Slik det ser ut nå kan det bli produsert mer klasse 2 hvete enn det mølle- og bakeindustrien ønsker. Felleskjøpet og Norgesmøllen har et sterkt ønske om å innfri samfunnets forventninger om å bruke mest mulig norsk hvete. Felleskjøpet skal være en ansvarlig og forutsigbar kornkjøper med gode betingelser for kornprodusentene. Felleskjøpet skal også levere innsatsfaktorer som såkorn, gjødsel, kalk og plantevern som gir gode avlinger av riktig kvalitet.

Kontinuerlig utvikling

Verdikjeden for korn jobber løpende med testing og kvalitetsvurdering (bakeegenskaper) for nye hvetesorter som introduseres. Det er først når sortene er produsert og brukt i et større omfang i mølleindustrien en ser de faktiske bakekvalitetene. Disse erfaringene er viktig for å tilstrebe markedstilpasset produksjon av de ulike sortene.

Sett ut fra kvaliteter/priser de siste sesongene ønsker Norgesmøllen en fordeling på 30 % i klasse 1 og 2, 45 % i klasse 3 og 25 % i klasse 4. For å kunne levere en slik fordeling med det sortsmaterialet som er tilgjengelig er det nødvendig å stimulere dyrkingen av klasse 3. Før sesongen 2022/23 ble betalingen av klasse 3 styrket i forhold til klasse 1 og 2. Samtidig som det vil være behov for noe klasse 1 (Mirakel) og klasse 4 (høsthvete) for å oppnå en balansert fordeling mellom klassene. For sesongen 2023/24 vil det bli en ytterligere styrking i betaling av klasse 1 og 3 i forhold til klasse 2.

Ser vi litt lengre frem er Festus en ny godkjent sort i klasse 3 under oppformering. Den viser svært lovende resultater i forsøkene med dyrkings- egenskaper på høyde med Betong og vil være et godt valg for mange våren 2025.

Samvirke 2 2023