10.12.2021 | Camilla Mellemstrand

Felleskjøpet har i mange år solgt gjødsel fra gjødselfabrikken Grønn Gjødsel As i Rakkestad. Det mest populære produktet heter Grønn NPK 8-3-5 og selges i hovedsak til økologiske produsenter.

- Denne gjødsla består av kyllinggjødsel, proteinmel og kalium. Det nye i år er at vi har fått ny pelletspresse, slik at spredeegenskapene blir bedre. Den nye pelletsen er fire millimeter og nærmest kubisk framfor rektangulær. Den vil derfor flyte lettere gjennom både gjødselspredere og kombimaskiner, forteller daglig leder i Grønn Gjødsel AS, Lars Riiser Evju. Han har selv spredd gjødsla med blant annet en såmaskin fra 90-tallet, Väderstad Rapid, Väderstad Spirit, samt med diverse gjødselspredere.

443x480-Håvard Pedersen.jpgKonvensjonelt alternativ

Denne høsten tar Felleskjøpet et nytt gjødselprodukt fra Grønn Gjødsel inn i sortimentet sitt. Gjødsla, som inneholder omtrent like store mengder organisk gjødsel og mineralgjødsel, er laget for bruk i konvensjonell planteproduksjon. Grønn Gjødsel har laget en pelletert gjødsel som består av blant annet kyllinggjødsel, proteinmel og urea.

- Vi ser for oss at denne gjødsla kan være aktuell å bruke for konvensjonelle planteprodusenter som ikke har tilgang til husdyrgjødsel, men som ønsker å forbedre det organiske innholdet i matjorda si, sier Håvard Pedersen.

Produktsjef, Håvard Pedersen

Resirkulerte ressurser

Han legger til at produktet er mer aktuelt nå enn tidligere, fordi prisen på mineralgjødsel har økt med rundt 30 prosent fra i fjor til i år.

- Både bærekraft og sirkulærøkonomi er høyt oppe på agendaen nå og det er spennende å utforske nye gjødselråvarer. At Grønn Gjødsel benytter blant annet proteinmel og kyllinggjødsel til å lage pelletert gjødsel og nå også blander organiske råvarer med mineralråvarer, føyer seg fint inn i dagens tankegang om å gjenbruke ressursene i et kretsløp, sier Pedersen.

Stor interesse blant unge bønder

Riiser Evju forteller at det er særlig den nye generasjonen bønder som er interessert i produktene fra Grønn Gjødsel.

- Mange unge bønder, også de som driver konvensjonelt, er opptatt av å legge til rette for mikrolivet i jorda. De ønsker seg mer levende matjord og vet at organisk gjødsel kan bidra til dette, sier han.

Mer mikroliv og mark i jorda

Blant dem som har god erfaring med gjødselproduktene fra Grønn Gjødsel, er korn- og kyllingprodusent Lars-Otto Grundt. Han kjøper blant annet pelletert mineralorganisk gjødsel. Han er også rådgiver for andre bønder som vil ta i bruk gjødsla.

- For ti år siden brukte jeg bare mineralgjødsel, men jeg ser stor forskjell på jordstruktur og jordliv på mine 500 dekar etter at jeg begynte å ta i bruk klorfri mineralorgansik gjødsel. Det er mye mer liv og meitemark i jorda, noe som har forbedret jordstrukturen og gjort jorda mer porøs og bedre egnet til å håndtere både mye vann og tørke. Jeg merker også at halmen råtner raskere når jeg har fått fart på mikrolivet. Jeg harver ikke lenger opp gul, fin halm, fordi plantemassen blir raskere brutt ned nå, forteller Grundt. Han erfarer også at han bruker mindre sprøytemidler nå enn tidligere.

- Mer levende matjord, gir friskere og mer robuste planter. Mikrolivet i jorda gir soppen konkurranse, slik at soppen i mindre grad angriper friske planter, sier Grundt.

Må gjødsle tidligere

Kornbonden sier man må tenke litt annerledes når man gjødsler med pelletert mineralorganisk gjødsel enn når man gjødsler med mineralgjødsel.

- Den er mindre utsatt for utvasking, men det tar lenger tid å frigjøre næringen. Vi anbefaler én overgjødsling i tillegg til grunngjødsling ved såing og denne overgjødslinga må gjøres tidligere, kanskje én til to uker, tidligere enn man ville overgjødsla med mineralgjødsel, sier han. Han supplerer i tillegg med bladgjødsel i løpet av sesongen. Bonden forteller at han i år sådde 16 kilo havre av sorten Ingeborg per dekar. Ved såing og i løpet av vekstsesongen tilførte han 18 kilo nitrogen i form av den nye hybridgjødsla, samt tre runder med bladgjødsling. Jeg høsta godt over normalavling, forteller bonden.

Mental terskel

Både Lars Riiser Evju og Lars-Otte Grundt tror den mentale terskelen ved å gå fra mineralgjødsel til mineralorganisk kan være høyere enn både den praktiske og økonomiske terskelen.

- Hvis folk er usikre anbefaler jeg dem bare å prøve på ett skifte. I og med at man kan bruke samme utstyret som man er vant med, krever det ikke noen større investering enn selve gjødsla, sier Riiser Evju.

image09r1s6.png
Ny pelletspresse: I år har Grønn Gjødsel AS investert i ny pelletspresse, slik at pelletsen skal bli mindre, mer kompakt og dermed lettere å spre.


Felleskjøpet tilbyr følgende produkter fa Grønn Gjødsel AS:

Kan brukes i økologisk landbruk:

  • Grønn øko NPK 5-3-2
  • Grønn NPK 8-3-5
  • Grønn NPK 11-3-2
  • Grønn NPK 14-2-1

For konvensjonelle kunder.

Ny i år: NPK 20-4-8 Mineralorganisk