26.02.2024 | Håvard Simonsen

– Det er nettopp hva Väderstad legger vekt på når vi utvikler vårt jordarbeidingsutstyr og våre såmaskiner. Fleksibilitet er kanskje det viktigste stikkordet for å lykkes. År etter år, sier Jesper Thuresson. Han er hovedansvarlig for Väderstad i Norge og har gjennom sitt samarbeid med Felleskjøpet blitt godt kjent med norske forhold.

– Risikospredning er en god strategi i mange av livets sammenhenger, også i våronna, mener Thuresson.

Får ingen ny sjanse

God etablering og gode «oppvekstvilkår» for plantene er en forutsetning for gode resultater i planteproduksjon. Det er nær umulig å kompensere fullt ut for en dårlig start med intensivert bruk av innsatsmidler senere i sesongen. Samtidig er det ønskelig å lage et såbed og få korn og andre vekster i bakken på en effektiv måte som sparer både lommebok og miljø. Det gjelder å finne gode kombinasjoner mellom maskiner og teknologi på den ene siden og biologi og agronomi på den andre. «Alt henger sammen med alt» – også i planteproduksjon.

I jakten på optimale løsninger, er det stor interesse for mindre jordarbeiding og bruk av «hjelpevekster» til å lage god jordstruktur og gunstige vekstforhold. Miljøkrav om at større arealer skal ligge urørt gjennom vinteren, bidrar i samme retning. Direktesåing trekkes ofte fram som den ultimate løsningen.

Direktesåing krever mye av både jordforhold og dyktighet. Drenering, kalking og jordstruktur er enda viktigere ved direktesåing. Dessuten må man ta hensyn til at urørt jord tørker senere og mer ujevnt opp om våren, særlig hvis halmen fra forrige sesong ikke er kuttet og fordelt godt nok. Senere såing betyr også senere tresking, eller at man bør bruke arter og sorter med kortere veksttid. I tillegg er håndtering av ugras generelt mer krevende enn der det utføres mer jordarbeiding.

På den annen side har prosjekter som Karbon Agro og andre erfaringer vist at direktesåing i kombinasjon med vellykket bruk av fangvekster kan bidra til mer fruktbar jord med større aktivitet av mark og mikroorganismer. Enkelt sagt: Agronomi er minst like viktig som såmaskinen.

– Vi tror på direktesåing, som en av flere etableringsmetoder, der forholdene ligger til rette for det. Men direktesåing medfører generelt større risiko. Alt må fungere fra start, for du får ingen ny sjanse, sier Thuresson.

imageklr94.png
ÉN SJANSE: – Vi tror på direktesåing når forholdene ligger til rette for det. Men direktesåing medfører generelt større risiko, for du får ingen ny sjanse, sier Jesper Thuresson.

Universalmaskiner

I Samvirke 1 2023 skrev vi om Lars Kjuus som med egne systematiske forsøk i mer enn 20 år har vist at direktesåing kan gi like gode resultater som vårpløying og ulike systemer med høst- og vårharving.

– Sett med Väderstad-øyne er det selvfølgelig interessant at Kjuus hele tiden har sådd sine forsøk med vår Rapid såmaskin. Han benyttet en av våre tidligste Rapid-modeller allerede fra slutten av 1990-tallet. Senere har han tatt i bruk en nyere modell, men ikke våre siste utgaver. At Kjuus har oppnådd høye avlinger i alle sine forsøkssystemer gjennom alle disse årene, viser for det første at han er en svært dyktig agronom. Men det er også et godt bevis på at Rapid'n er en universalmaskin som takler nær alle forhold, sier Thuresson.

– Rapid'n er en maskin for både bearbeidet og ikke bearbeidet jord. Flere ulike forredskaper gjør at du kan tilpasse maskinen til din driftsform og dine behov. Det gir stor fleksibilitet, poengterer Thuresson.

Dagens Rapid-modeller har hydraulisk utmating, ISOBUS og mulighet for variabel såmengde. Den kan også utstyres med startgjødselaggregat (såfrøapparat).

I Norge er det hovedsakelig solgt kombimaskiner i tre meters bredde, men Rapid produseres også i seks og åtte meters kombiversjoner. Som ren såmaskin finnes den i tre, fire, seks og åtte meter.

– Kanskje vil vi se større interesse for de store Rapidene også i Norge. Det er universalmaskiner med ekstrem kapasitet for store driftsenheter, sier Thuresson.

Spirit for alle systemer

Da Spirit kom, var det såsystemet og kapasiteten som vakte størst interesse. Såaggregatet er plassert bak bærehjulene, som pakker såbedet i forkant, mens enklere pakkehjul pakker såraden i bakkant. Spirit leveres med tre typer såaggregater. Fix plasserer gjødsla i striper i forkant av hver sålabb, altså med bare 12,5 cm radavstand. InLine plasserer gjødsla gjennom samme labb som såkornet, også her med 12,5 cm avstand. Nordic plasser gjødsla med 25 cm radavstand mellom annenhver sårad, mer likt det som forbindes med tradisjonelle kombimaskiner. Også Spirit kan utstyres med ulike forredskaper.

– Spirit-modellene gir stor fleksibilitet. Maskinene har et aktivt labbtrykk, så man kjører med samme trykk over kuler og i svanker. Det er elektrisk utmating av såkornet, som sikrer stor nøyaktighet selv med små såmengder. Luftmengden kan justeres, slik at vi får en veldig fin frøplassering i jorden, forklarer Thuresson.

Han understreker at også Spirit kan anvendes i alle såsystemer, inkludert direktesåing når forholdene er gode.

Jordarbeiding for alle behov

– Vi ser raskt økende interesse for mer variert vekstskifte i kornproduksjonen. Og arealet med fangvekster øker. Trenden forsterkes av at vekstsesongen blir lengre. I tillegg er det stort fokus på å produsere mer norske råvarer inn i dyrefôret, og Felleskjøpet er blant dem som oppfordrer til mer dyrking av erter, åkerbønner og oljevekster. Det er imidlertid mange ulike forutsetninger for å lykkes. Jordtyper, stein, nedmolding av vekstrester og ikke minst kapasitet til å få gjort arbeidet til rett tid er forhold som avgjør resultatet. Og driver man større enheter, er det ofte store variasjoner. Derfor trenger man redskaper med stor fleksibilitet til å takle varierende forhold, påpeker Thuresson.

– Grunntanken hos Väderstad er å utvikle jordarbeidingsredskaper med allsidige egenskaper. Vi lager jordarbeidingsredskaper for alle behov. Men ofte kan også en og samme redskap, som for eksempel Carrier eller Swift, løse de fleste utfordringene, sier han.

Thuresson trekker fram at man kan «komponere» Väderstad-maskinene med ulikt jordarbeidingsutstyr, som alt fra halmstrigler og tinder, via tunge skålløsninger til ulike pakkevalser. Og stadig mer av utstyrt kan justeres fra traktorsetet.

– Målet er en effektiv jordarbeiding og færrest mulig overfarter, sier Thuresson.

Solid ramme om arbeidet

Felles for Väderstads maskiner, enten det handler om jordarbeiding eller såing, er deres solide konstruksjoner.

– Svensk stål og svensk kvalitet har alltid vært Väderstads varemerke, smiler Jesper Thuresson.