07.10.2020 | Camilla Mellemstrand

I år installerte han 75 paneler på 1*1,6 meter på taket på driftsbygningen, noe som medfører at han stort sett er selvforsynt med strøm fra april til august.

- Både økonomen og idealisten i meg er fornøyd. Det føles fremtidsretta og bærekraftig å produsere sin egen strøm på de ressursene man har tilgjengelig, sier bonden.

Støtte fra Innovasjon Norge

Kolstad er byggentreprenør, driver med mohairgeiter som hobby, dyrker gras og har egen høytørke på gården. Det er ikke noe voldsomt strømforbruk på gården, men våningshuset og utleieenhetene har et totalforbruk på rundt 22 000 kilowatt timer i året. Kolstad har i tillegg et vedfyrt gårdsvarmeanlegg med vannbåren varme, slik at han ikke trenger å kjøpe strøm til oppvarming.

- Solcellepanelet er nå koblet sammen med akkumulatortanken til gårdsvarmeanlegget, slik at overskuddsstrøm fra solcelleanlegget kan lagres der, sier bonden. Fordi han allerede hadde gårdsvarmeanlegg fikk han 30-40 prosent av kostnadene til solcellepanel dekket av Innovasjon Norge.

Viktig å dimensjonere riktig

For å få økonomi i solceller er det viktig å dimensjonere anlegget riktig.

- Det er mest lønnsomt å produsere strøm til eget forbruk. Overskuddsstrøm kan selges til den lokale kraftleverandøren, men du får dårlig betalt for den. Som en tommelfingerregel kan vi si at det kan lønne seg å dimensjonere et anlegg slik at halvparten av strømbehovet gjennom året kommer fra solcelleanlegget. Har du et anlegg som er så stort at du er selvforsynt også i vintermånedene, vil det være en voldsom overkapasitet i sommermånedene. Det er ikke lønnsomt. Da er det rimeligere å være selvforsynt i sommermånedene og kjøpe strøm på ordinær måte i vintermånedene, forklarer Ragnar Taford. Han er daglig leder i Klar Energy, som er Felleskjøpets leverandør av solcellepaneler. Tafjord forklarer at riktig dimensjonering avhenger av mange faktorer og at hver bonde og gårdsbruk har sine egne forutsetninger.

- Driver du med frukt og bær eller kylling og stort behov for kjøling i sommermånedene, kan det være fornuftig med et større anlegg. Vi ser alltid på kundens forutsetninger når vi bestemmer hvor stort anlegget skal være.

Paneler mot sør og vest

Hos Morten Kolstad har solcelleanlegget en teoretisk kapasitet på 17 000 kilowatt timer. Selv om panelene som vender mot sør produserer mest strøm, vender 30 av Mortens 75 paneler mot vest.

- Vi har jobber utenom gården og bruker absolutt mest strøm på ettermiddagen og kvelden. Siden det er mest sol på den vestvendte delen av taket på den tiden av døgnet hvor vi har høyest strømforbruk, har vi plassert en stor del av panelene her. Totalproduksjonen er lavere enn om alle panelene var på sørsiden, men det er viktigere at anlegget er best mulig tilpasset vårt forbruksmønster enn at produksjonen er høyest mulig, sier Morten.

Nedbetalt på ti år

Ferdig installert anlegg kostet ca 250 000 kroner. Anlegget skal være nedbetalt innen ti år, men levetiden på panelene er forventet å være over 30 år. Kolstad valgte såkalte glass-glass-paneler heller enn de noe rimeligere konvensjonelle glass-folie-panelene, fordi han ønsker at panelene skal ha lengst mulig levetid og jevnest mulig strømproduksjon i løpet av levetida.

- Med glass på begge sider blir panelene sterkere og tåler mer snø, vær og vind. Det kommer heller ikke forurensing fra eksos, ammoniakk, støv, vær og vind inn på selve solcellene. Når folien i glass-folie-panelene blir utsatt for mye forurensing, vil forurensingen etter hvert nå inn til selve solcellene og produksjonsevnen vil avta. Med glass på begge sider vil imidlertid strømproduksjonen være like høy i hele panelets levetid, forklarer Ragnar Tafjord.

Egne solcelleselgere

Mange i landbruket er interessert i fornybar energi, og Felleskjøpet vil derfor øke sin satsing på dette området. Fra og med i sommer vil to dedikerte selgere ha ansvar for Felleskjøpets solcellesatsing. Nord for Dove er det fremdeles I-mek-selgerne som har ansvar for salg av solcellepaneler. Siden Morten Kolstad var en av de første som kjøpte solcellepanel fra Felleskjøpet, har han stort sett hatt direktekontakt med leverandøren Klar Energy.

Elektroinstalleringen var det Eltron AS som stod for, mens Kolstads eget entreprenørfirma stod for monteringen.

- Det er svært viktig at solcellepanelene installeres riktig i forhold til lokale snø- og vindforhold. Vi tror lokale håndverkere med kjennskap til lokale forhold er best egnet til å utføre denne jobben. Vi vet også at mange bønder ønsker å benytte lokale håndverkere som de allerede har et forhold til, sier Tafjord.

Reduserer utslipp

Morten Kolstad er klar for å bidra til å gjøre landbruket grønnere. Sammenliknet med en standard europeisk strømmiks, fører solcelleanlegget hans til en C02-besparelse på rundt 10 500 kilo i året.

- Det er bra å kunne bidra med det man kan for å gjøre landbruket mer bærekraftig, sier han.


Felleskjøpet øker satsingen på solcellepanel

Felleskjøpet opplever stor interesse for solenergi i landbruket og har derfor økt sin satsing på dette feltet. Fra og med i sommer har Felleskjøpet to dedikerte selgere med spesialkompetanse på solcellepanel. Dette er Jørn-Einar Larsen på Hamar (tlf 92211538) og Hans Jørgen Hvidsten i Sarpsborg (tlf 48169500).

Nord for Dovre er det fremdeles I-mek-selgerne som selger solcellepanel.