04.07.2022 | Håvard Simonsen

– Investeringskostnaden vår er mindre enn en storsekk gjødsel i året, sier Torje Mathisen, og høster humring rundt kjøkkenbordet fra Vegard Røstad og Jan Morten Holmli. De tre har like store andeler i deres nye Tume HKL 2500 såmaskin som de bruker på vel 700 mål.

Latterlig billig? Vel, bøndene byttet inn sin gamle HKL-maskin og kjøpte den nye på sesongkampanje i fjor høst – før nye prisstigninger. Med utgangspunkt i mellomlegget blir investeringen derfor svært «hyggelig» når kostnaden fordeles på tre.

– Hvis vi regner med at maskinen går i ti år, blir det svinbillig, konstaterer Mathisen.

200 mål på én dag

Tume HKL 2500 er en enkel slept kombimaskin med 2,5 meter såbredde. Det er plass til to storsekker med gjødsel og en sekk med såkorn. Verdalsbøndene har kjørt en tilsvarende maskin siden 2013, men denne gang har de satt mer utstyr på maskinen. Både gjødsel- og sålabbene har laserskåler og de har tatt med Tumes Agrocont styreboks med arealmåler og legging av kjørespor. Maskinen har også nivåvakt som varsler når det er i ferd med å gå tomt for gjødsel eller såkorn, og rotasjonsvakt på akslingene. De kjører manuelt og har ikke sett behov for sidemarkører.

Holmli skal så 190 mål på Haga Nordre, Røstad sår 250 mål på Øyan og Mathisen sår 270 mål på Rossvoll Store. Røstad har den tidligste jorda, mens Mathisen som regel ikke sår det siste før rundt 17. mai. Gårdene ligger nær hverandre og med tidsforskjellen i våronna har maskinen mer enn nok kapasitet til at de rekker over sine til sammen 710 mål.

– Det er så enkelt som at vi ser nytten av samarbeid. Vi driver ikke større enn at vi kan dele på maskinen. Det er ikke noe problem å så arealene våre. Selv sådde jeg 200 mål på én dag. Det sier litt om hvor effektiv maskinen er, kanskje mer effektiv enn andre større og mer avanserte såmaskiner. Den er smidig, oversiktlig og enkel å håndtere, sier Røstad.

– Jeg hører mange si de samme. Dette er en maskin som passer for mange bruk, og det går mange i området her, sier Ståle Rennemo i Felleskjøpet. Han har solgt tre HKL-maskiner bare foran denne sesongen. Han trekker fram at maskinen er lett og smidig og følger underlaget, slik at det blir liten variasjon i sådybde.

Både prisbevisst og kvalitetsbevisst

Bøndene er svært fornøyd med den gamle såmaskinen som var en videreføring av maskinsamarbeidet som foreldre og svigerforeldre startet for lenge siden.

– Vi er opptatt av å være prisbevisste og kvalitetsbevisste, og Tumes HKL har levert på både holdbarhet og nøyaktighet. Vi har kun hatt vanlige vedlikeholdskostnader på den uten noen ekstra utgifter, forteller de.

Alle tre driver konvensjonelt og pløyer mye av arealet om høsten. De er imidlertid opptatt av å kjøre lett utstyr for å unngå jordpakking.

– En liten tohjulsdrevet traktor med tvillinghjul er ypperlig for å dra maskinen, sier Mathisen, som sår med en John Deere 2450 som har gått problemfritt i 9 200 timer siden den kom ny til gården i 1991. Mathisen sier kjørespor var en mulighet som fristet til å kjøpe ny maskin, og for hans del kan det også være aktuelt å sette på en mellompakker.

Først i Norge med Cultipack

Også hos Per-Arne Nesjan på Mo Søndre noen kilometer unna, er det det enkel og effektive som teller. Men med litt andre dimensjoner. Nesjan har kjørt all round såmaskinen Tume Nova i mer enn ti år. I år har han – som den første i Norge – montert Tumes Cultipack som forredskap til såmaskinen. Cultipack er ei kraftig skålharv med 46 cm skåler på to rekker. Bære- og pakkehjulene bak på kultivatoren tilsvarer hjulene på Tumes større kombisåmaskiner, og svinger på vendeteigen når skålrekkene er hevet.

– Jeg er notorisk lat, ler Nesjan. Han skynder seg å legge til at han gjerne jobber mye, men at arbeidet må være effektivt.

– Jeg må få unna ting. Pløying er både en kostbar og meningsløs operasjon hvis du kan gjøre arbeidet på en annen og enklere måte. I svenske storskalaforsøk om lønnsom jordarbeiding i kornproduksjonen, var det denne kombinasjonen som kom best ut. Derfor ble jeg interessert i å kople Cultipack sammen med Nova, sier Nesjan. Cultipack'n er kjøpt sammen med to andre kolleger, og det er Nesjan som i hovedsak tar seg av såingen i samarbeidet. Til sammen sår han rundt 900 mål.

800x480-TumeNova_Cultipack_202200504_19.jpg

KRAFTIG: Cultipack har kraftige skåler med 46 cm diameter. Nesjan kjører den på ca. 8 cm djup.

Én overfart i 17 km/t

Tidligere har Nesjan pløyd med Kverneland Ecomat-plog med pakker og sådd med Nova'n etter det. Nå sår han med Cultipack og Nova rett i stubben. Da Samvirke var på besøk, hadde han sådd ca. 400 mål med den nye ekvipasjen.

– Når jeg sådde på leirjorda ble jeg rett og slett imponert. Jeg var forsiktig optimist, men det gikk enda bedre enn jeg håpet. Dette blir bedre jordarbeiding og bedre såbed enn med Ecomat og pakker, og mindre totalkostnad. Men du kan ikke la skålharva gå for djupt, for da kan det bli for mye løs jord som bygger seg opp foran hjulene på Nova-maskinen. Jeg har harvet ca. 8 cm djupt, forteller Nesjan.

Nesjan driver med gris og kjører kun én overfart med Cultipack og Nova også etter at han har spredd møkk med slepeslange på stubbåkeren.

Nesjan drar med en John Deere 215R og det er rikelig med trekkraft. – I motbakkene går det like lett som å dra 6-skjærs Ecomat med pakker på full bredde, sier han.

Nesjan legger ikke skjul på at han viI det skal gå unna. På slette arealer kjører han i minst 17 km/t, noe vi får demonstrert. I de bratteste bakkene må han ned i 10-12 km/t. Han kjører med John Deeres autostyring og har programmert vendeteigsautomatikken i traktoren slik at skålene på Cultipack'n løftes tre meter før såmaskinen heves og slutter å så.

Nesjan har også mye silt og sandholdig siltjord. Her er det ikke etablering av åkeren som er utfordringen, men å holde på fuktigheten. Erfaringene fra i fjor var at direktesåing ga klart best avling. – Derfor vil jeg vurdere å bruke kultivatoren bare på leira og direkteså på siltjorda, sier han.