19.08.2022 | Trond Chr. Anstensrud, produktsjef plantevern

Angrep er mest vanlig i industripoteter, og i den tørre sommeren 2018 fant man angrep flere steder.

Tørrflekksjuke forårsakes av soppen Alternaria Solani, den angriper bladverk som har vært utsatt for stress (dårlig næringstilgang, insekt, skifter mellom tørre og våte forhold). Den er også mer vanlig på gammelt, aldrende vev, og kommer derfor ofte seint i sesongen. Forebyggende tiltak er som mye annet når det gjelder potet: Friske settepoteter, vekstskifte, resistente sorter samt å tilstrebe vekstforhold/vanntilgang som forhindrer stress.

Behov for bekjempelse

Etter at vi har mistet de «gamle» makozeb-holdige midlene, senest Acrobat og Ridomil Gold Pepite, som hadde effekt mot tørrflekksjuke, er det viktig å følge med. Symptomer kommer først til syne i månedsskiftet juli-august, oftest først på de nedre bladene, og inntil kjørespor. For å oppnå best effekt, er det som for tørråte å foreta en forebyggende behandling.

Kjemisk bekjempelse mot tørrflekksjuke

Amistar har til nå vært det eneste spesialmidlet mot tørrflekksjuke. Til årets sesong har Propulse fått utvidet godkjennelse til bruk mot tørrflekksjuke (se faktaboks). Det betyr i praksis at både Amistar og Propulse ikke skal brukes alene, men skal blandes med et tørråtemiddel når de brukes. I tillegg har vi Revus Top med god virkning både mot tørrflekksjuke og tørråte. Propulse er et kjærkomment alternativ med nytt aktivt stoff til bruk i potet (SDHI) + prothiokonazol, siden tørrflekksjuke har vist redusert følsomhet mot strobiluriner (Amistar) i våre naboland.

Forslag til sprøyteregime mot tørrflekksjuke

Sprøyting mot tørrflekksjuke er mest aktuelt i industripotet.
Behandling mot tørrflekksjuke skal alltid foretas i kombinasjon med tørråtebehandling.
Første behandling etter et par foregående tørråtebehandlinger, f.eks. 3dje behandling. Revus Top anbefales ved første behandling mot tørrflekksjuke, og gjenta behandling hver 14. dag; 2-3 ganger ved behov. Amistar og Propulse anbefales annenhver gang i blanding med et tørråtemiddel, f.eks. Ranman Top eller Revus. Propulse anbefales ved siste behandling.

Behandling mot tørrflekksjuke kommer i tillegg til tørråtebekjempelsen, som må være under kontroll. Ved angrep og stort smittepress i den mest intensive vekstperioden fram mot blomstring, anbefaler vi minst en gangs behandling med Zorvec Endavia; 40 ml/daa. Produktet er systemisk, og kan tolerere opptil 7-10 dagers sprøyteintervall.

Propulse mot tørrflekksjuke

• Behandlingstidspunkt BBCH 40 – 89
• Dosering 45 ml/daa
• Maks 2 beh. per år.
• Vannmengde 10-40 l/daa
• Avstand til vann 3 meter
• Behandlingsfrist 21 dager.