25.10.2022 | Karstein Brøndbo

– Vår formålsparagraf er å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, og vi leverer varer og tjenester, data og rådgiving ut fra den. I dette ligger også verktøyene som den enkelte bonde kan bruke til å gjøre sitt eget bruk litt mer klimavennlig, slik at landbruk oppfyller sin del av avtalen, sier Bjørn Stabbetorp og nevner noen eksempler:

Datagrunnlag

Felleskjøpet leverer data som bonden kan velge å ta inn i kalkulatoren. Det omfatter f.eks kornavregninger og fakturaer for kraftfôr, gjødsel og plantevernmidler. Alle data fra bondens samhandling med Felleskjøpet er tilgjengelig for klimaberegningen via tjenestene til Landbrukets Dataflyt.


Kraftfôr og fôrplanlegging

Siden 2018 har Felleskjøpet tilsatt planteekstraktet Agolin til alle Formel-blandinger. Planteekstraktet, som utvinnes av gulrot, koriander og muskat, kan være gunstig for både klima og bondens økonomi. Tilsatt kraftfôret økes fôreffektiviteten hos drøvtyggere med 5-8 prosent. Samtidig reduserer dyrenes produksjon og utslipp av metan med opp mot 10 prosent. Dette tilsvarer ca 140 000 tonn CO2-ekvivalenter i året, tilsvarende utslippet fra 100 000 biler som kjører på diesel eller bensin. Fôrplanlegging for riktig fôring ut fra dyrets behov bidrar også til å redusere utslipp. Dette gjelder også andre dyreslag.


Gjødsel, gjødsling og fangvekster

Utstyr og teknikker for å ta godt vare på næringsinnholdet i husdyrgjødsla, og et sortiment av mineralgjødsel som passer til plantenes behov støtter mulighetene for god agronomi, som også er det beste for klima og miljø. Fangvekster hindrer erosjon og tap av næringsstoffer, forbedrer jordstrukturen, fikserer nitrogen og binder karbon.


Resirkulert rundballeplast og nye metoder

Felleskjøpet bidrar til resirkulering av rundballeplast ved gratis innsamling og salg av ny rundballeplast med inntil 30 prosent resirkulert rundballeplast. I tillegg reduseres plastbruken i landbruket ved at flere går over til høsting med finsnitter og lagring i silo.

Presisjonsjordbruk

Med GPS-styring, variabel tildeling og seksjonskontroll er det mulig å redusere kjøring, drivstofforbruk, og få en riktigere bruk av plantevernmidler og gjødsel. Klimakalkulatoren kan også hente data fra CropPlan og andre dataløsninger som leverer data på skiftenivå.