19.10.2022 | Felleskjøpet

I flere år har det vært populært med gass utendørs til griller, pizzaovner, terrassevarmere og myggmaskiner i sommerhalvåret, og bruken blir stadig mer et helårsfenomen. Allerede forrige vinter så vi en stor økning i salget av gassprodukter, ikke minst til oppvarming. Denne høsten har det økt ytterligere med gassovner, kjøleskap og komfyr som brukes i hjemmet, på hytta, i båten og i bobil. Med dyr strøm har propangass stadig blitt mer aktuelt som alternativ energikilde noe som er svært vanlig andre steder i verden, men har ikke vært fullt så vanlig i Norge.          

Riktig montering av gassflaske 

 1. Fjern forseglingen, og ikke bruk kniv. Kontroller at gummipakningen på flaskeventilen er på plass og at den er hel og uskadet 
 2. Pass på at ventilen er stengt før montering
 3. Regulatoren festes ved å løfte festeringen og plassere regulatoren over flaskeventilen
 4. Press ned inntil du hører et svakt klikk
 5. Før bruk må gassventilen åpnes, altså rød flamme opp

1130x500 -Sikker bruk av gass.jpg

Følg alltid produsentens bruksanvisning. 

Før bruk 

Propangass, som er den type gass vi bruker som energikilde, er i utgangspunktet luktfri, men er tilsatt lukt for at det skal være enklere å oppdage eventuelle lekkasjer. En gasslekkasje kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig, men kan også forårsake oksygenmangel og kullosforgiftning. Derfor er det veldig viktig å sjekke alt utstyr før bruk.  

 • Slangen, som ikke må være lenger enn 1,5 meter, bør sjekkes regelmessig. Det gjøres ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du så åpner for gassen vil det dannes såpebobler der en eventuell lekkasje har oppstått. Finner du en lekkasje, stenges øyeblikkelig gassen og slangen må byttes før videre bruk. Bruk kun godkjente slanger. Da slangen utsettes for hyppige indre og ytre påvirkninger bør den skiftes hvert tredje år.
 • Regulatoren må være i god stand og uten skader. Det er her du slår av og på tilførselen til gass. Du fester regulatoren på gassbeholderen ved å presse den ned på flaskeventilen til du hører et svakt klikk. Du slår av og på tilførsel ved den lille tappen på toppen, der bildet av en rød flamme er synlig når gasstilførselen er på. Det er lurt å koble av hele regulatoren når du ikke bruker gass over tid. 
 • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen (gjelder?) 

Bruk av gass ute 

Gassflasker som brukes utendørs skal ikke stå i sterk varme eller direkte sollys. Uansett bruk, plasseres alltid gassflasken slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov.  

 Ved grilling følg disse rådene: 

 • Unngå å sette gassflasken under grillen 
 • Sørg for at alle blusser er stengt før du åpner for gasstilførsel 
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk 
 • Når du er ferdig må du påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt 

Bruk av gass inne - gassalarm gir trygghet 

Siden gass ikke har vært en tradisjonell energikilde i Norge særlig lenge, er det mange som ikke vet nok om sikker bruk. Og feil bruk kan få katastrofale følger.  

Med alt man ikke har nok kunnskap om, kan det oppleves skummelt. Men bruker du gass riktig, er det ikke farlig å bruke inn, kan Fredrik S. Ruud som jobber som kategori sjef hos Felleskjøpet berolige. 

 - Det er ingen fare forbundet med å bruke gass innendørs, enten det er i boligen, hytta, bobilen eller båten om du forholder deg til de reglene som gjelder. Jeg anbefaler å kjøpe gassalarm, en billig forsikring som jeg personlig synes burde være påbudt ved all bruk i lukkede rom. Mange frykter eksplosjonsfaren, men det som oftest skjer ved en lekkasje er at propan fortrenger oksygen eller omdannes til kullos, og kan føre til kvelning. En alarm varsler ved den minste lekkasje, og hindrer at dette kan skje, sier Ruud.  

 Gassalarm bør monteres på veggen nede ved gulvet, siden propan er tyngre enn oksygen, i det rommet du bruker gassen. Har du gasskilder i flere rom, anbefales en i hvert av rommene. En gassalarm vil også varsle om eventuelle andre gasser, også de som oppstår ved brann. 

Riktig oppbevaring av gassbeholdere 

Det er klare regler for hvordan du skal oppbevare gass, som du må følge. Ikke minst for egen og andres sikkerhet. Det er viktig å behandle gassbeholdere varsomt og følge de påbud som gjelder for håndtering av gass. Her gir kategorisjef Anne-Sofie Odden oss de viktigste: 

 • Gassen må oppbevares stående, på et stabilt underlag 
 • Gassen må ikke utsettes for sterk varme eller sol 
 • Det er forbudt å oppbevare gassflasker i kjeller eller under bakkenivå. Utvendig bod, skape eller garasje er egnet sted for oppbevaring når du ikke bruker gassen 
 • Det er ikke lov å oppbevare mer enn to 11 kilos beholdere av gangen. 
 • Oppstår det brann i nærheten av gassbeholdere, steng for gassen og om mulig, fjern beholderen fra der det brenner.