15.02.2022 | Felleskjøpet

Fôring er viktig for fuglebestanden. Enkelte småfugl er avhengig av å opprettholde en kroppstemperatur på 44 grader, og det krever energi. For å klare dette må de finne bær i buskene eller spiselige ting på bakken. Mat som vi mennesker setter ut blir da et viktig supplement. Fôring av småfugl fører også til økning av fuglebestanden i mange områder. Kjøttmeisen hekker nå tallrikt i tettsteder, og i enkelte områder ser man også svarttrost om vinteren.

Gi fuglene mat hele året

Ekstra mat fra oss mennesker vil alltid komme fuglen til gode. For en sliten og utmattet trekkfugl som kommer tilbake om våren, kan en frømater være redningen. Om sommeren skal avkom mates og mat fra oss mennesker vil lette arbeidet. Om sensommeren og høsten er det viktig for fuglene å legge på seg, slik at de er bedre rustet for vinteren. Og i vintermånedene er fôring helt nødvendig for at fuglen skal overleve.

Finn en egnet fôringsplass

Bruk litt tid på å finne en god fôringsplass i beskyttede omgivelser. Småfugl er utsatt for både naboens katt og større rovfugler. Heng matere i tette busker og hekker, helst litt i høyden hvor fuglen enkelt kan rømme. Dekk gjerne til med greiner over. For deg som er ekstra ivrig kan du ta det et hakk lengre, nemlig å lage til et matbur av netting med hull som er store nok for småfuglene.

Hvordan mate småfuglene?

Når du har funnet en egnet fôringsplass, så anbefaler Felleskjøpet å bruke , fuglekasse, fuglemater eller frøautomater. Disse er lukket, noe som sikrer god hygiene og gjør det vanskeligere for uønskede gjester å oppdage maten.

Hva spiser småfuglene?

De ulike fugleartene liker forskjellige mat, så ta gjerne en ekstra titt på hvem som besøker fuglebrettet, og fôr forskjellig fugler som følgende:

  • Meiser, grønnfink og dompap - solsikkefrø, frøblandinger, jordnøtter.
  • Gråspurv og pilfink - solsikkefrø, jordnøtter, meiseboller, frø.
  • Meiser og hakkespett - kokosnøtter, meiseboller, jordnøtter.
  • Gul- og gråspurv - korn, frøblanding, nøtter, solsikkefrø.
  • Finkefugler - helkornhvete, meiseboller, jordnøtter, korn.
  • Meiser, hakkespetter, pilfink, gråsisik, stjertmeis og ekorn - jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, frukt.
  • Grå- og grønnsisik, svartmeis, stillits, bjørkefink og linerle - frøblanding, nøtter, meiseboller.
  • Svarttrost - frukt, meiseboller, frøblandinger.

Frukt og bær er verdifull mat, spesielt for overvintrende troster. Plukk klaser med rognebær om høsten, legg dem i fryseren og henge det opp på fôringsplassen.

Tips! Fôr med solsikkekjerner. Da bruker ikke fuglene energi på å fjerne skall, og du slipper å rydde under fôringsplassen til våren.

Husk at mat som er veldig salt, søtt eller krydret ikke egner seg for fugler.

Skadedyr på fôringsplassen

Mange tror at rester av fuglefôr på bakken tiltrekker seg mus og rotter. Det stemmer ikke. Men hvis smågnagerne finnes i område fra før av, vil de kunne trekke til fôringsplassen. Derfor kan det være lurt å bruke fôr som ikke gir nedfall på bakken.

Vær nøye med hygiene

Ved å unngå de gode gamle fuglebrettene, unngår du også at småfuglene gjør fra seg i maten. Rengjør allikevel materen med vann og såpe et par ganger gjennom vinteren for å unngå besøk av mus og rotter, samt redusere faren for sykdom i tilknytning til matplassen.

Husk å fylle på mat

Har du bestemt deg for å begynne å mate småfugl, da er det viktig at du husker å fylle på med mat. Ikke alle fugler hamstrer mat, og energireservene til de fleste småfugler varer knapt mer enn en natt med skikkelig kulde. Har du først begynt å legge ut mat om høsten, må du sørge for å fortsette frem til våren. Fugler opparbeider vaner og blir gjerne knyttet til et område. Når matkildene blir borte, selv i kortere perioder, kan de forlate fôringsplassen og området.