02.09.2014 | Felleskjøpet

At nordmenn er opptatt av å ta vare på utefuglene er det ingen tvil om. Tidligere ble fuglemat solgt kun i vintersesongen. Nå ser vi at veldig mange fôrer fuglene hele året, men selvsagt litt mindre i sommermånedene. Da trenger fuglene mindre energi og mindre fettrik mat.

Se alle våre produkter til småfugl

FÔRING ER VIKTIG FOR FUGLEBESTANDEN

Enkelte småfugl er avhengig av å opprettholde en kroppstemperatur på 44 grader, og det krever energi. For å klare dette må de finne bær i buskene eller spiselige ting på bakken. Mat på fuglebrettet blir da et viktig supplement. Fôring av utefugl fører også til økning av fuglebestanden i mange områder. Kjøttmeisen hekker nå tallrikt i tettsteder, og i enkelte områder ser man også svarttrost om vinteren.

VELG RIKTIG FUGLEMAT TIL RIKTIG FUGL

De ulike fugleartene liker forskjellige mat, så ta gjerne en ekstra titt på hvem som besøker fuglebrettet, og fôr forskjellig fugler som følgende:

  • Meiser, grønnfink og dompap - solsikkefrø, frøblandinger, jordnøtter.
  • Gråspurv og pilfink - solsikkefrø, jordnøtter, meiseboller, frø.
  • Meiser og hakkespett - kokosnøtter, meiseboller, jordnøtter.
  • Gul- og gråspurv - korn, frøblanding, nøtter, solsikkefrø.
  • Finkefugler - helkornhvete, meiseboller, jordnøtter, korn.
  • Meiser, hakkespetter, pilfink, gråsisik, stjertmeis og ekorn - jordnøtter, meiseboller, solsikkefrø, frukt.
  • Grå- og grønnsisik, svartmeis, stillits, bjørkefink og linerle - frøblanding, nøtter, meiseboller.
  • Svarttrost - frukt, meiseboller, frøblandinger.
  • Frukt og bær er verdifull mat, spesielt for overvintrende troster. Plukk klaser med rognebær om høsten, legg dem i fryseren og henge det opp på fôringsplassen.

Husk at mat som er veldig salt, søtt eller krydret ikke egner seg for fugler.

GI FUGLENE MAT HELE ÅRET

Det er veldig viktig at det aldri blir helt tomt for mat på fôringsplassen om vinteren. Ikke alle fugler hamstrer mat, og energireservene til de fleste småfugler varer knapt mer enn en natt med skikkelig kulde. Har du først begynt å legge ut mat om høsten, må du sørge for å fortsette frem til våren. Fugler opparbeider vaner og blir gjerne knyttet til et område. Når matkildene blir borte, selv i kortere perioder, kan de forlate fôringsplassen og området.

Om våren starter hekkesesongen og det er den mest energikrevende perioden for fuglene. De er da i konstant aktivitet med å bygge rede og mate sultne unger. Dersom fuglebrettet blir borte, mister de en viktig matressurs, og de bruker mer tid og krefter på å lete opp mat. Gir du fuglene mat hele året bidrar du til å skape et rikt dyreliv som også hjelper deg med å holde insektene i sjakk om sommeren.