22.03.2023 | Anne Line Dørum, fagsjef fjørfe

Hvis man opplever å ha en del skitne egg er det lurt å undersøke hva som er årsaken til dette. Under listes det opp mulige årsaker til skitne egg, og potensielle løsninger:

  • Lysegule/grå striper på eggene relateres til støv som har klistret seg på skallet. Mye støv i husdyrrommet og støv på eggbåndet kan være årsaken. Et mulig tiltak er å tidsinnstille eggbåndet i husdyrrommet til å rotere en runde før lysdagen/eggleggingen til hønene starter. Eventuelt montere børster/kostehoder slik at man får kostet av støvet underveis mens man plukker egg. Å montere opp kluter (i eggbåndets retning når eggene går fra husdyrrommet til pakkerommet) kan hjelpe å sveipe av en del støv før eggene entrer pakkemaskinen.

  • Urene reirmatter som ikke har blitt vasket på en stund kan være grobunn for bakterievekst og dermed gi økt sykdomspress når hønene legger egg der inne. Ved egglegging kan slimhinnene på innsiden av kloakkåpningen blir eksponert. Hvis reirmattene er urene er det økt risiko for infeksjon. En eventuell infeksjon kan føre til blant annet egglederbetennelse. En eventuell egglederbetennelse kan vise seg som blodige striper på eggene.

  • Hvis kraftfôret gir et overskudd av protein kan det føre til ubalanse i tarm, og dermed løsere avføring. Løsere/bløt avføring(en) kan medføre at det ligger rester av dette i kloakkåpningen, og ved egglegging vil avføringsrester kunne sette seg på skallet.

  • Ubalanse i tarm kan også forårsakes av vannkvaliteten. I løpet av et innsett vil vannet i vannrekkene være eksponert for varme og til dels mikroorganismer fra niplene. Vannrekkene vil dermed bli en yndet plass for utvikling av diverse mikroorganismer som kan påvirke tarmbalansen til hønene. Av og til er det også nødvendig å kjøre f.eks vitaminkur til hønene ved bruk av vannet. Slike kurer inneholder næringsstoffer for høner og for mikroorganismer i vannrekkene. Det anbefales vask og desinfeksjon av vannrør mellom hvert innsett for å minske risikoen for oppblomstring av uønskede mikroorganismer.

Vasking av egg er tidkrevende

Egg med uren overflate er først og fremst tidkrevende for produsenten. Noen har installert sløyfevaskere hvor man kan dirigere de skitne eggene inn i en egen vaskemaskin som er i drift mens man plukker egg. Denne er tidsbesparende i forhold til bøttevasking av skitne egg.

Ved bøttevasking plukker man de skitne eggene, og legger de i en emaljert nettingbøtte som man putter i en elektrisk vaskebøtte som roterer frem og tilbake med spesialsåpe i. Rotasjonen hjelper såpa til å løsne skitten fra eggene. Etterpå skal dette lufttørkes før de igjen settes på et brett. Hvis eggene fortsatt er skitne fører til dårligere betalt pr kg egg. Har man flere slike bøtter med skitne egg hver dag vil dette føre til arbeidsmengde. Arbeidsmengden brukt på egg som har høyere risiko for dårligere skall vil være ugunstig for økonomien.

Les mer om rene egg her

God eggkvalitet gir best betalt

Vasking av egg er en ekstrahåndtering av egget som utsetter skallet for en mekanisk belastning. Så selv om du får egget rent vil faren for forringet skallkvalitet være høyere hos vaskede egg enn for uvaskede rene egg.

Egg som er skitne og har dårlig skallkvalitet gir ingen eller lavt betalt pr kg egg. I løpet av et innsett forventer man ulik kvalitet igjennom innsettet. Det er naturlig å se en økende klink etter hvert som hønene blir eldre av naturlige årsaker. Av og til kan det være andre ting som påvirker skallkvaliteten og det er av betydning at man sjekker ut dette hvis man ser en uønsket utvikling av a-eggandelen.

imagepioaa.png

Metode for hvordan man kan tørke av støvet på eggene når de kommer ut av husdyrrommet.