28.10.2022 | Anne Line Dørum

1. Planlegg innsettet

Vi anbefaler bruk av Felleskjøpets tekniske konsulenter for god planlegging. De tar en teknisk gjennomgang av huset før og under innsett. Blant annet med røyktest av ventilasjon med påfølgende justering av veggventiler, lys – og flimmermåling, og sjekk av overgangen av eggbeltene med elektronisk egg.

Men en god plan for rengjøring og klargjøring før nytt innsett, får du en bedre oversikt over utgangspunktet formiljøet og de tekniske forholdene for ditt hus. Dette gjør at du enklere kan utbedre forhold som må gjøres, og kanskje velge bort de mindre viktige forholdene. Vi anbefaler også rengjøring og tømming av siloer og silotilbehør.

En godt gjennomført vask og desinfeksjon av husdyrrommet gir gode forutsetninger for et nytt innsett. Rent husdyrrom bidrar til et lavere press av uønskede mikroorganismer i miljøet, og hønene kan bruke krefter på å bli kjent med nye omgivelser og komme i gang med verpeperioden.

2. Riktig fôr til riktig tidspunkt

Riktig fôr til rett tid er spesielt viktig i starten av innsettet. For god skallkvalitet er det viktig å gå over til Kromat Verp 1 i det 2 % av flokken verper. Både oppdrettsfôr og Kromat Verp Start inneholder for lite kalsium til å ivareta god skallkvalitet etter at det første egget er lagt.

3. Vanntilgang

Sjekk alle drikkenipler jevnlig slik at hønene får tilgangen på det vannet de skal ha. Nok tilgang på vann av god kvalitet er avgjørende for god verpeproduksjon. Støv og mikroorganismer kan føre til at niplene tetter seg eller lekker. Ha gode rutiner på hvordan du skal sjekke dette ved jevne mellomrom og gjør tiltak om nødvendig.

Vi anbefaler også rengjøring av vannrekker i hver tomperiode.

4. Miljøberikelse

Fjørfe har naturlige instinkter for aktiviteter som sandbading, vingestrekking, fjørstell og søke – og hakkeatferd. Dette gir en følelse av velvære og dermed målt velferd. Som eggprodusent er du ansvarlig for å legge til rette for at instinktene kan utføres. Det kan gjøres ved hjelp av Kromat Strøkorn, lucerne, peckstone, tilgang på grove kalsiumpartikler og god strøkvalitet.

5. Rådgiving og registrering

Gode råd er ikke dyre! Det er stor hjelp med god registrering av ulike produksjonsparametere og andre observasjoner i din fjørfeproduksjon. Salgs – og fagapparatet i Felleskjøpet bidrar gjerne som sparringspartner i din produksjon for å optimalisere driften.

720x480 Morten_Engan_20210915_660_pnyeng.jpg