06.05.2019 | Felleskjøpet Fôrutvikling

Hva er viktig å huske på med fôringen i denne spennende perioden og tiden etter?

Siste del av drektigheten

De første 8 månedene av drektigheten har ikke hoppa noen økte næringsbehov, mens i de tre siste månedene, når fosteret vokser over halvparten av sin kroppsvekt, har hoppa behov for mer energi, protein og enkelte mineraler. På slutten av drektigheten begynner fosteret å oppta stor plass, så enkelte hopper får litt dårlig matlyst fordi de rett og slett ikke har plass til alt det fôret de burde ha spist. I denne perioden er det viktig at de blir tilbudt et næringsrikt fôr, slik at de får nok næringsstoffer i fra det fôret de orker å spise. Et grovfôr som er klassifisert som H2 eller H1, og gjerne med et proteininnhold som klassifiseres som «middels» eller «høyt» (fordøyelig protein på 66-120 gram per kg TS) vil bidra godt til å dekke disse økte behovene. I samme periode anbefales det også å starte med et kraftfôr spesialutviklet til avlshopper. Champion Oppdrett tilfører hoppa mer proteiner og de mineralene som trengs i denne tiden. Normalt behøves det 200 gram per 100 kg kroppsvekt ekstra i denne perioden.

Forberedelser til følling

Når det nærer seg følling bør man se over at hoppas vannforsyninger er gode nok. Det trengs mye vann for å produsere melk, så det kan være lurt å tilby vann både fra drikkekar og bøtter. Mot følling er det også lurt at hoppa har blitt tilvendt de fôrene hun skal spise etter følling. Da øker næringsbehovet betraktelig, og det er enda viktigere med næringsrikt fôr.

Etter følling

Rett etter følling er ofte hoppene sultne, og de kan med fordel tilbys grovfôr, og etter hvert kraftfôr. I dagene som følger skal man trappe opp kraftfôrmengdene ganske raskt for at melkeproduksjonen skal komme i gang og ikke begrenses av energimangel. Hoppas fôrrasjon bør være trappet opp i løpet av de to første ukene.

Føllets første timer er viktige timer for å få tilført næring, men ikke minst beskyttelse mot infeksjoner. Hoppas råmelk er livsviktig for at føllet skal utvikle ett godt immunforsvar. Veterinær må kontaktes dersom føllet ikke har fått i seg råmelk de første 6 timene. Skulle man havne i den uheldige situasjonen at hoppa ikke kan amme føllet, kan du lese mer i vår artikkel om å flaske opp morløse føll her.  

Laktasjon

Når hoppa er i høylaktasjon (de 3 første månedene) er energibehovet omtrent det dobbelte av hva det var de første 8 månedene av drektigheten. Ei ammende hoppe skal altså ha like mye (eller mer!) energi enn en hest i hard trening, og proteinbehovet er også høyere enn hos en konkurransehest. I denne perioden skal hele føllets næringsbehov dekkes av hoppas melk, så dette er en utfordrende periode å fôre hoppene rett. Hoppa bør få fri tilgang til et grovfôr av minst H2 kvalitet og gjerne «høyt» proteininnhold. Behovet for kraftfôr vil avhenge av grovfôrkvaliteten, og hvor mye hoppa greier å spise, men i de fleste tilfeller vil det være behov for tilførsel av mer energi og protein. I denne perioden anbefales det fortsatt å bruke Champion Oppdrett, et kraftfôr som i tillegg til å tilføre høykvalitets proteiner også tilfører de mineralene som hoppa trenger mye av for å produsere melk.

Champion Oppdrett er et fôr i Champions blå serie, det vil si fôr som er tilsatt vitaminer og mineraler. 4-500 gram per 100 kg kroppsvekt dekker vitamin og mineralbehovet, men dekker ikke hele energibehovet til ei lakterende hoppe. Derfor er det nødvendig å tilføre energi fra et fôr i Champions grønne serie. Mange velger å benytte havre, mens andre igjen foretrekker Betfiber og Soyaolje. Hos hopper der det er spesielt utfordrende å opprettholde godt hold vil det være fornuftig å velge de energirike fôrene, gjerne med høyt fettinnhold, f.eks. Champion Vital eller Linomega. Mengden fôr fra Champions grønne serie må tilpasses individuelt ut fra hoppas hold.

Proteinmengde

For at hoppa skal produsere tilstrekkelig melk av god nok kvalitet er det også viktig at det tilføres nok protein. I de fleste situasjoner vil grovfôret bidra med mesteparten av proteinene hoppa trenger til dette sammen med Champion Oppdrett, men det finnes også situasjoner der grovfôret er veldig proteinfattig, og det er nødvendig å supplere med et annet proteinrikt kraftfôr. Dette bør man kun benytte dersom man med sikkerhet vet at det trengs. For å finne næringsinnholdet i grovfôret må man ta en analyse, for eksempel ved å bruke Champion Grovfôranalyse. Ved analyse som viser lavt proteininnhold kan man bruke et av Champions Luserneprodukter, Champion Linomega eller Champion Soyapellets. Mengden man skal bruke må beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Hoppe og føll på beite

For mange er det naturlig å slippe hoppe og føll på beite. Da kommer spørsmålet om beitet kan dekke alle næringsbehovene i denne perioden. Tidlig i vekstsesongen vil beitegress vanligvis være tilstrekkelig hvis man sørger for god vanntilførsel og supplerer med Champion VM-Blokk og Saltslikkestein. Utover beitetiden gjelder det å følge nøye med på både hvordan beitet ser ut, og hvordan hoppe og føll utvikler seg. Så snart man ser tegn til at hoppa begynner å gå ned i hold bør man iverksette tiltak for å sikre at både hoppe og føll får det de trenger. I mange situasjoner vil det være best å ta de hjem fra beite for å redusere parasittpress på beite og for å kunne gi en kontrollert tildeling av fôr, men det er også mulig å tilleggsfôre på beitet. Champion Oppdrett bør fortsatt være førstevalget til hoppa, og det er også et fint fôr til føllet, som vil begynne å smake på fôret til mor etter hvert som det nærmer seg avvenning. Mot slutten av beitetiden går proteininnholdet i beitegresset betydelig ned, da kan det også være nødvendig å tilby de mest proteinrike kraftfôrtypene, som f.eks. et av Champions Luserneprodukter, Champion Linomega eller Champion Soyapellets.

Du kan lese om hvordan føllet skal fôres i tiden rundt avvenning i vår artikkel om fôring av føll her.