25.03.2019 | Idun Rosenfeld, veterinær og produktsjef Champion i Felleskjøpet

Hva trengs B-vitamin til?

B-vitaminene er nummerert fra B1-B12, men noen av stoffene har etter at de fikk utdelt et nummer mistet statusen som vitamin. Det er derfor 8 stoffer vi kaller B-vitaminer, og alle har sin oppgave i kroppen. Energiomsetning, dannelse av blod, utvikling av nervesystemet, regulering av enkelte hormoner og utvikling av normal hud, hår og slimhinner er noen av de viktigste oppgavene B-vitaminene hjelper til med.

Lagres ikke i kroppen

Det spesielle med B-vitaminer er at de er vannløselige, og et overskudd av disse vitaminene vil bli skilt ut av kroppen i urinen. Derfor skal det svært store doser til for å få overdosering og forgiftning. Ulempen med vannløselige vitaminer er at de kun kan lagres i kroppen i svært små mengder, og hesten er avhengig av å få jevn tilførsel av B-vitamin. Hesten vil kunne få mangel på B-vitamin etter kun få dager med nedsatt opptak, noe som igjen vil påvirke for eksempel energiomsetningen i hestens kropp eller utvikling av normalt hårlag.

Bakterier produserer B-vitamin

Hesten har en rik tarmflora, og hos en frisk hest finnes det også tarmbakterier som produserer B-vitaminer. I tillegg inneholder gras og andre planter mange av B-vitaminene, slik at hesten også vil få dekket noe av behovet for B-vitaminer derfra. B12 (cobolamin) er det eneste av B-vitaminene som ikke finnes i gras og andre planter hesten spiser. Dersom hesten har tilgang til nok av mineralet kobolt kan den produsere B12 selv ved hjelp av en god tarmflora, ellers må den få det tilsatt i fôret.

Nedsatt produksjon

Hvis hestens tarmflora blir forstyrret, vil det ofte føre til at bakteriene som produserer B-vitamin blir svekket. Dette kan for eksempel skje ved antibiotikabehandling eller ved diaré. I slike tilfeller vil ikke hesten greie å produsere nok B-vitamin, og etter få dager er lagrene i kroppen brukt opp. I slike perioder vil et B-vitamintilskudd være til hjelp for hesten.

Hvilke hester kan ha behov for tilskudd?

Hester med svært dårlig appetitt, for eksempel på grunn av sykdom, kan ha behov for tilskudd av B-vitamin for å få dekket sitt behov. Føll i avvenningsperioden kan også ha behov for ekstra tilskudd av B-vitamin. Dette skyldes at føllene ofte ikke har rukket å få en veletablert og stabil tarmflora før avvenning, og dermed heller ikke produserer tilstrekkelig B-vitamin til å dekke sine store behov.For føll og hester med forstyrrelser i tarmfloraen vil det være tilstrekkelig å gi tilskudd av B-vitamin i en kortere periode til hestens tarmbakterier selv kan produsere B-vitamin igjen.

Andre faktorer som kan gi nedsatt opptak

Når hesten blir gammel er ikke lenger opptaket av næringsstoffer fra fordøyelsessystemet like effektivt som tidligere, og opptaket av B-vitamin blir også påvirket av dette. Det kan derfor være behov for daglig tilskudd av B-vitamin til eldre hester som viser tegn på B-vitaminmangel, for eksempel dårlig hud og pels eller lav energiomsetning.
Hester som står i svært hard trening eller i spesielt stressende situasjoner kan få for rask passasje igjennom fordøyelsessystemet, kombinert med et høyt behov for energiomsetning i kroppen, og disse hestene kan ha behov for mer B-vitamin enn mikrobene klarer å produsere.

Hva slags tilskudd trengs i røyteperioden?

I røyteperioden vår og høst skal mye hår byttes ut, og det vil bli ekstra tydelig dersom hesten ikke har optimal hud- og hårkvalitet. Dersom hesten ikke kommer i gang med røyteperioden kan en årsak til dette være for lavt nivå av B-vitaminer i kroppen. Det finnes også andre årsaker til sen røyting, for eksempel sykdom, hormonforstyrrelser eller andre ernæringsmessige mangeltilstander.

Mange hesteeiere mener de får god effekt av tilskudd med B-vitamin i røyteperioden, men det er gjort lite forskning på effekten av B-vitamintilskudd for å få i gang røyting. Ved dårlig hudkvalitet (flass, tørr og sprukken hud, kløe, pels som lett får gnag etter utstyr) har også tilskudd med omega-3 fettsyrer Champion Omega-3 Olje god effekt. Les mer om Champion Omega-3 Olje her

Hvordan gi tilskudd av vitamin B?

Dersom man ikke har grunn til å tro at hesten kun mangler ett eller få av B-vitaminene, bør man bruke et «bredspektret» B-vitamintilskudd. Champion B-vitamin inneholder alle undergruppene av B-vitaminer, og har en konsentrert og flytende form. På grunn av den konsentrerte formen trenger ikke hesten mer enn 10-20 ml daglig. Champion B-vitamin er ikke tilsatt sukker for å friste hesten til å spise tilskuddet, den konsentrerte formen gjør at det likevel lett tas opp fordelt i en liten mengde annet fôr.

Les mer om Championfôrene i vår Championbrosjyre her.