30.03.2023 | Mari Terese Hoffgård

Dette kaller vi energiomsetningen eller metabolismen. B-vitaminer fungerer som hjelpestoffer i svært mange prosesser i kroppen, og sikrer at hestens kropp og celler fungerer som de skal.

B-vitaminer er en gruppe med 8 ulike vitaminer som hjelper hesten å opprettholde en normal kroppsfunksjon. For at hesten skal kunne nyttiggjøre seg av energien i fôret den spiser må fôret brytes ned på riktig måte. Dette skjer over flere reaksjoner som trenger hjelp av B- vitaminer. På denne måten får hesten energi til mange viktige funksjoner.

På samme måte vil B-vitaminer hjelpe til når hesten trenger å bygge opp nye stoffer i kroppen. Ulike vev varer ikke for alltid, og må fornyes fra tid til annen. Dette kaller vi vedlikehold og syntese. Hestens pels, hovkapsel og hud er noen eksempler på celler som må fornyes. Hestens blodceller, hormoner og alle andre celler i kroppen må også vedlikeholdes og fornyes, og B-vitaminer hjelper til i disse prosessene. B-vitaminer hjelper også til når arvestoff (DNA) skal kopieres under celledeling.

Egenproduksjon av B-vitaminer i hestens baktarm

Hesten har utviklet en stor baktarm (blindtarm og tykktarm) med rik og kompleks mikroflora. Mikrober (tarmbakterier) i hestens baktarm produserer mye B-vitaminer. Dette ses også i vomma til kua, men i svært liten grad hos andre arter, som for eksempel hos mennesker.

Hos en frisk hest med velfungerende mikroflora i baktarmen produseres det nok til å dekke hele behovet for B-vitaminer. Likevel tyder mye på at opptaket av B-vitaminer fra tykktarmen er lite. Hovedstedet for opptak av næringsstoffer fra tarminnhold til blod er i tynntarmen, altså før tykktarmen der mikrober produserer B-vitaminer. At hesten får tatt opp vitaminene fra baktarmen er helt nødvendig for at dette skal dekke noe av hestens B-vitaminbehov. Egenproduksjonen trenger et godt miljø i baktarmen, og produksjonen blir redusert i perioder der hesten får en ubalanse i tarmen. I tillegg vil flere av mikrobene i baktarmen selv bruke opp noe av B-vitaminene som blir produsert.

Champion Superfiber er spesielt utviklet for å stimulere til et godt miljø for mikrobene som hjelper hesten med å bryte ned fiber, og vil også gi gode vekstvilkår for mikrobene som produserer B-vitamin. På denne måten kan Champion Superfiber være med på å stimulere hestens egenproduksjon av B-vitaminer.

Når trengs det tilskudd med B-vitaminer?

Det er sjeldent at friske hester får B-vitaminmangel. Derfor trenger de fleste friske hester ikke B-vitamintilskudd gjennom hele året. Likevel er det noen typer hester eller perioder i hestens liv der det kan være fordelaktig å gi ekstra B-vitaminer.

Føll og seniorhest

Føllet får de B-vitaminene det trenger av hoppas melk. Under avvenning har føllet enda ikke et ferdig utviklet tarmsystem, som betyr at bakteriefloraen ofte ikke er tilstrekkelig utviklet så det produserer nok B-vitaminer til å dekke føllets behov. Når føllet avvennes utsettes det også for et fôrskifte som kan skape ubalanse i tarmfloraen. I tiden rundt avvenning kan det derfor være gunstig å tilføre B-vitaminer.

Eldre hester har nytte av B-vitamintilskudd fordi de har tregere passasje i fordøyelsessystemet, som igjen fører til endringer i baktamens bakterieflora. Disse aldersrelaterte endringene kan føre til at hestens egenproduksjon av B-vitamin ikke er tilstrekkelig til å dekke hestens behov.

Hard trening, stress og antibiotikabehandling

Hard trening øker hastigheten gjennom fordøyelsessystemet, noe som gjør at opptaket av B-vitaminer og andre næringsstoffer fra fôret reduseres. I tillegg har hester i hard trening økt energiomsetning, som igjen vil øke behovet for B-vitaminer. Om hester i hard trening fôres med en stor mengde kraftfôr rikt på lettfordøyelig stivelse og sukker, kan dette skape et uheldig miljø i hestens baktarm slik at det reduserer hestens egen B-vitaminproduksjon.

Dersom hestens utsettes for stress, vil dette igjen skape en rask passasje og høy energiomsetning. Ved ulike stressorer som lange reiser på transport, lange konkurransedager eller fôrskifte kan det være fordelaktig å supplere med B-vitamin.

Om hesten må behandles med antibiotika, kan også hestens mikroflora bli forstyrret og egenproduksjonen av B-vitaminer bli redusert.

Pels- og hovkvalitet

Det er gjort lite forskning som kan bevise en direkte sammenheng mellom B-vitamin og pelskvalitet, men en glansløs pels kan være et tegn på mangel på enkelte B-vitaminer. Noen av B-vitaminene er viktige bestanddeler for å bevare, vedlikeholde og fornye hud-, horn- og hårlag. I tillegg er B-vitaminer med i dannelse av proteiner som også er nødvendig for normal hårvekst. Det rapporteres ofte at hestens pelskvalitet blir bedre av B-vitamintilskudd. Hester som kommer sent i gang med røyting, særlig eldre hester, får ofte god effekt av B-vitamintilskudd eller som injeksjon fra veterinæren.

Det er godt kjent i litteraturen at Biotin (B7) har god effekt på hovvekst. Biotin er nødvendig for vekst og vedlikehold av hud, pels og hovkapsel. Biotintilskudd bør gis i minst 9 måneder før man kan se effekten. Dårlig hovkvalitet kan også skyldes andre faktorer som ikke påvirkes av tilgang til biotin.

Mangelsymptomer

Mangelsymptomer på B-vitaminer er nedsatt appetitt, vektnedgang, dårlig hud- og pelskvalitet og ukoordinerte bevegelser. Dersom hesten mangler B12, kan den virke slapp på grunn av redusert antall røde blodceller. Mer ekstrememangelsymptomer på B-vitaminer ligner de sykdommer mennesker kan få, for eksempel alvorlige forstyrrelser i hjerte-karsystemet og nervesystemet. Dette er heldigvis svært uvanlig for hest.

B-vitamintilskudd

Champion B-vitamin inneholder alle de 8 B-vitaminene. Sammensetningen er konsentrert, slik at hestens behov dekkes med kun 5-20 ml daglig, avhengig av type hest. Dosering til føll og ponnier er 5-10ml, og til større hester er 10-20 ml daglig. Daglig dose er oppgitt i intervall hvor den laveste dosen kan brukes som en forebyggende effekt, og den høyeste dosen bør brukes ved mangelsymptomer. Ved å gi den anbefalte daglige dosen av Champion B-vitamin sikrer du at hesten får dekket sitt behov for alle de 8 ulike B-vitaminene. Champion B-vitamin er et rent B-vitamintilskudd, og er ikke tilsatt andre stoffer som sukker.

B-vitaminer er ofte tilsatt i kraftfôret, for eksempel i Champions blå serie. Det er ikke grunn til å være redd for at hesten får i seg for mye B-vitamin selv om en fôrer med et kraftfôr tilsatt vitaminer og mineraler sammen med et B-vitamintilskudd. B-vitaminer er vannløselige, som betyr at et overskudd vil skilles ut i urinen, samt at det ikke lagres i kroppen til hesten, med et hederlig unntak for vitamin B12, som kan lagres. Det finnes svært store sikkerhetsmarginer for de vannløselige vitaminene i forhold til fettløselige vitaminer.

Anbefalte produkter

 

Kilder
Buffa, E.A., Van Der Berg, S.S., Verstraete, F.J.M. og Swart, N.G.N. (1992), Effect of dietary biotin supplement on equine hoof horn growth rate and hardness. Equine Veterinary Journal, 24: 472-474. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1992.tb02879.x

Reilly, J.D., Cottrell, D.F., Martin, R.J. og Cuddleford, D.J. (1998), Effect of supplementary dietary biotin on hoof growth and hoof growth rate in ponies: a controlled trial. Equine Veterinary Journal, 30: 51-57. https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1998.tb05122.x

Yoshii, K., Hosomi, K., Sawane, K. og Kunisawa, J. 2019. Metabolism of dietary and microbial vitamin B family in the regulation of host immunity. Front. Nutr., 6:48. doi: 10.3389/fnut.2019.00048

Linerode, P. A. 1966. Studies on the synthesis and absorption of B-complex vitamins in the equine. https://www.dsm.com/anh/en_NA/products/vitamins/ovn/horses.html