12.04.2023 | Idun Rosenfeld, produktsjef CHAMPION hest

Det er gjort færre forsøk på hest, men også hos hesten er et tilskudd av omega-3 fettsyrer gunstig for flere prosesser i kroppen. Og hvordan får vi i hesten omega-3?

Hva har vi funnet ut fra forsøk?

Forskere viste i 2009 at hester med artritt (lettbetennelse) som fikk tilskudd med omega-3 (fra fiskeolje) fikk tydelig bedring i kvaliteten på leddvæsken, i motsetning til kontrollgruppen som hadde stått på en tradisjonell rasjon uten tilskudd av omega-3.

I et annet forsøk fra 2011 ble friske hester i full trening delt inn i tre grupper: en gruppe fikk sin tradisjonelle diett uten tilskudd, en gruppe fikk omega-3 tilskudd fra fiskeolje i den samme fôrrasjonen, mens den tredje gruppen fikk omega-3 tilskudd fra linfrø. Etter 90 dager ble leddvæske tappet fra alle hestene og det ble utført målinger av betennelsesindikatorer (prostaglandiner). Det var her hestene med tilskudd fra fiskeolje som hadde de laveste verdiene og dermed den beste leddhelsen.

Det er også vist positive effekter av tilskudd med omega-3 til hester med sommereksem (allergi mot knottstikk). Hestene i forsøket ble injisert med en nøyaktig oppmålt mengde av giftstoffet fra knottstikk i små stikk under huden, og størrelsen på blemmene som oppstod ble målt. Halve gruppen fikk så tilførsel av omega-3 fra linfrø i 42 dager før injeksjonen ble gjentatt på alle hestene. Alle hestene fikk fremdeles blemmer, men størrelsen på blemmene var signifikant mindre hos hestene som hadde fått tilskudd av omega-3. Dette betyr at hester med sommereksem likevel vil reagere på knottstikk, men de vil få en mindre reaksjon, og altså klø mindre. 

Hva er egentlig omega-3?

Alle typer fett og oljer er bygget opp av tre fettsyrer som er bundet til et glycerol-molekyl (trigrycerol). Glycerolmolekylet er likt mellom alle typer fett, men fettsyrer, som ser ut som lange kjeder, finnes det mange ulike typer av. Dersom vi ser for oss fettsyrene som lange perlekjeder, vil vi se at i noen av fettsyrene er det dobbelt med tråd (dobbeltbindinger) mellom enkelte av perlene. Det betyr at den ene tråden kan løsnes og bindes til noe annet, og vi kaller slike fettsyrer umettede.Egenskapene til fettsyrene endrer seg etter hvor i fettsyren dobbeltbindingen sitter, og dersom den sitter tre atomer fra enden på kjeden kommer fettsyren inn i gruppen vi kaller omega-3, mens sitter dobbeltbindingen seks atomer fra enden kalles den omega-6 osv.

Omega-3 gunstig for prosesesser i kroppen

Fett finnes i alle celler i kroppen i større eller mindre mengder. Særlig er det membranen (skallet) på hver enkelt celle som inneholder fett, og i noen celletyper er det også depoter av fett inni cellene. Kroppen kan bruke ulike typer fettsyrer til å bygge opp cellene sine, og forskere ble for en del år siden klar over at det var mer gunstig for enkelte prosesser i kroppen dersom en stor andel av fettsyrene var av gruppen vi kaller omega-3 fettsyrer.

Årsaken til dette er at når omega-3 fettsyrer brytes ned i kroppen dannes andre biprodukter enn når omega-6 eller omega-9 fettsyrer brytes ned, og enkelte av biproduktene fra omega-3 fettsyrer er mindre plagsomme for oss enn de tilsvarende fra omega-6 eller omega-9 fettsyrer. Disse biproduktene er for eksempel prostaglandiner, stoff som er aktive i en betennelsesprosess, og som gir smerter og ubehag.

Forholdet mellom Omega-3 og Omega-6

I planteriket er det overvekt av omega-6 fettsyrer, men vi har også planter og frø som har mye omega-3 fettsyrer. I dyreriket er det spesielt fisk og marine dyr som har mye omega-3 fettsyrer. Forskerne har etter hvert funnet ut at for menneske er det beste for kroppen at forholdet mellom omega-6 og omega-3 ikke er over 2:1, altså at man ikke spiser mer enn dobbelt så mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer. Det er mye forskning som gjenstår på omega-3 til hest, men foreløpig tyder forskningen på at omtrent det samme forholdet er gunstig for hesten.

Hvilke fôrtyper inneholder mye omega-3 fettsyrer?

Ferskt, grønt gress er en god kilde til omega-3, og hester som går på beite uten tilskudd med kraftfôr eller fettrike fôrslag får dekket sitt behov for omega-3. Når gresset blir tørket til høy eller ensilasje blir noen av fettsyrene i gresset dårligere tilgjengelig for fordøyelse, og hesten får et lavere tilskudd av omega-3 fra grovfôret. I tillegg har fett i korn en mye høyere andel omega-6 enn omega-3, noe som gjør at mange hester som er i full trening og dermed har et høyere energi- og fôrforbruk enn de fleste hester på beite, kan få et skjevt forhold mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer. I en hverdag med en del slitasje på kroppen (ledd, sener mm) kan et riktig forhold mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer bedre hestens helse.

Omega-3 fra planteriket

I planteriket er det spesielt linfrø og raps som utmerker seg som omega-3 rike og smakelige fôrslag. Linfrøolje er en spesielt lett oksiderbar olje, det betyr at den harskner svært lett. I harskningsprosessen forbruker oljen oksygen, og man kan se at flasken (dersom den er av et mykt materiale) blir trukket inn (undertrykk), og man kan lett lukte en terpentinaktig lukt.

Harsk linfrøolje er skadelig for hesten, og flasken bør kastes (eller du kan bruke den til å olje verandaen)! Linfrø (selve frøene) blir ofte varmebehandlet og stabilisert slik at de ikke harskner så lett, og er en mye mer stabil omega-3 kilde for hesten. Rapsolje har et noe lavere omega-3 innhold enn linfrøolje, men er mye mer stabil mot harskning, og gjør det derfor mye tryggere og enklere å tilføre hesten omega-3.

Omega-3 fra dyreriket

Fra dyreriket er fiskeolje det beste tilskuddet av omega-3. Omega-3 oljene i laks har i noen forsøk vist seg å være enda mer potente i sin virkning enn oljer fra planteriket. Det er dog et problem for mange hester dersom oljen lukter av fisk. Raffinert lakseolje har svært lite fiskelukt, og spises greit av de fleste hester.

Felleskjøpets fôralternativer med Omega-3

Felleskjøpet tilbyr gode kilder til omega-3 både i kraftfôr og som olje. Champion Linomega, Champion Luserne Omega-3, Champion Spenst og Champion Diamant er alle kraftfôr med ekstruderte linfrø som omega-3 kilde. Champion Omega-3 olje er en spesialkomponert olje til hest, en blanding av rapsolje og raffinert fiskeolje, tilsatt en sitrusaroma slik at lukten blir behagelig for hesten. Champion Omega-3 olje har så høyt omega-3 innhold at den dekker behovet hos en hest på normalt fettrik rasjon ved å tilsette 15 ml olje per 100 kg hest.

Hvilke hester trenger tilskudd av omega-3?

I all hovedsak er det hester i trening med et høyt energiforbruk som har størst behov for tilskudd av omega-3. Også hester i vekst og hester med allergi- og hudproblemer har mye positivt å hente fra å få omega-3 tilskudd. Hester på beite får dekket sitt omega-3 behov fra beitegress. Hesten bruker selvsagt også oljen til energiformål, og når hesten får olje bør kraftfôrmengden settes ned med 3-4 ganger volumet med olje som er tilsatt, slik at en hest som får 75 ml Champion Omega-3 olje daglig kan få ca 3 dl mindre kraftfôr og likevel få tilført samme mengde energi.

NB! Overvektige ponnier av de nøysomme rasene har lett for å utvikle hyperlipemi, og tilskudd med fett, også omega-3 oljer, må kun gjøres i samarbeid med veterinær til slike hester.


Kilder:

  • Equine Applied and Clinical Nutrition: Health, Welfare and Performance. RJ Geor, M Coenen, P Harris (2013)
  • Markers of inflammation in arthritic horses fed omega-3 fatty acids. Manhart et al (2009)
  • Synovial Prostaglandin E2 Concentrations in Horses Fed Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids: An Inquiry Study. T Ross et al (2011)
  • Flaxseed (Linum usitatissimum) supplementation associated with reduced skin test lesional area in horses with culicoides hypersensitivity. O'Neill et al (2002)