07.02.2017 | Kristin Brækken, Fagsjef hest FKA

Utover høsten og vinteren opparbeider de fleste hester seg en skikkelig vinterpels, som så røytes av på våren. Her finner vi store individuelle variasjoner! Temperaturen ute og inne, hestens rase, alder og kjønn vil påvirke dette. Likeledes vil bruk av dekken begrense vinterpelsen noe, samt at treningsintensiteten ofte har en betydning. Riktig fôring er en viktig faktor for å holde hesten frisk og i god form, og medvirke til at hesten holder seg korthåret over lengre perioder til tross for vinterklima. Bruk av dekken er selvsagt også medvirkende til dette. Det er ønskelig spesielt for konkurransehester at vinterpelsperioden er kort.

Klipp av hestens pels

Mange klipper hestene i vinterhalvåret, og dette er anbefalt for hester som trener og svetter mye. Dette må vurderes for den enkelte hest, ut ifra hvor mye den skal brukes og gå ute. For hester som går på utegang derimot, vil barbering ikke være aktuelt. Ved klipping av hest er bruk av en barberingsmaskin et godt alternativ.

Også de hestene som er barbert vil komme i en røyteperiode, der vinterpelsen byttes ut til en kort og forhåpentlig blank sommerpels. Hester kan også røyte på sommeren eller høsten for å skifte ut gamle hår, eller ved endringer i oppstallingsforhold og foring.

Tilskuddsfôr

Når hestene røyter skikkelig blir de ofte slappe og kan virke tyngre i trening. Røyting er en energikrevende prosess og det er lurt å supplere fôret. Hesten trenger alle de 12 eksisterende B-vitaminene, så vi anbefaler et bredspektret B-vitamintilskudd som Champion b-vit. Championfôrene er tilsatt alle vitaminer som hesten trenger, men i røyteperioder kan det være godt for hesten å få et tilskudd utover basisnivå.

Strigling 

Røytingen er også arbeidskrevende for røkteren, med hyppig strigling. Man må ta noe hår av gangen; gammel pels løsner etter hvert som nye hår vokser ut. En pussestein kan lette arbeidet og fjerner skitt og gammelt hår, mens en god røytebørste gjør striglingen mer effektiv.

Røyteprosessen

Faktorer som utløser røytinga er, i tillegg til temperatur, daglengde og hormonspeil/ brunstsyklus. Det er ikke fullt ut klarlagt hva som trigger røytinga mest, men sannsynlig er det flere faktorer sammen som influerer. Det er et sunnhetstegn at hesten starter røyteprosessen, og endel hester kommer igang allerede ved solsnu. Hoppa sin brunstsyklus som settes igang etter vinterdvalen (anøstrus) er ofte sammenfallende med at røytinga starter. Hingster røyter ofte tidligere enn hopper og vallaker, så man regner med at testosteron også har en betydning.

En del importerte hester kan ha pelssetting fra stedet der de er født og oppvokst, så akklimatiseringen kan ta lang tid.

For hester som er i dårlig form, er eldre eller har sjukdom, vil vinterpelsen bestå lengre. Ved Cushing Disease vil hesten sette en permanent lang og tjukk pels, som er ubehagelig for hesten når den ikke røyter under varme perioder. Sjukdommen er hormonelt betinget og ikke uvanlig hos eldre hester.

Huden blir sensitiv under røytinga, så man må velge redskap som passer. Gode børster, rengjøring og eventuell vask av hesten er bra. I tillegg er kan det være god effekt av omega-3 oljer som ernærer huden og holden den myk. 

Riktig stell året rundt

God røkt og pelsstell er viktig året rundt for å holde hesten frisk og i god form. Anbefalt stalltemperatur for hester er 8-12 grader og stallen skal være lun og trekkfri. I utegangsstaller er det påbudt å ha et lunt skur med tørr liggeplass til alle. Pelsstell kan være en utfordring her, men fra naturens side vil fettlaget i dekkhårene beskytte hesten mot nedbør og kulde.

Bruk av dekken må tilpasses uteklimaet, stalltemperaturen og hestens pelsmengde. Klikk her for tips til valg av riktig vinterdekken.