31.08.2014 | Felleskjøpet

Hensikten med en sal er at rytterens vekt skal fordeles likt over et område av hestens rygg, slik at hesten bærer vekten av rytteren uten å få fysiske skader. Å velge riktig sal kan være en ganske komplisert affære, men her er noen grunnleggende tips slik du kan sjekke om du har riktig sal til hesten din.

Salen skal være høyere bak enn foran

Ideelt skal en sal være ca to fingerbredder høyere i bakvisselen enn i forvisselen. Den skal fordele vekten likt over hele salens bæreflate, og den skal plassere rytteren i det dypeste punktet i setet. Salen skal ikke være for lang for hestens rygg, dvs at den ikke skal være lenger enn der det bakerste ribbeinet på hesten er. I tillegg skal man få plass til 2-3 fingerbredder på høykant fra hestens manke og opp til underkant av forvisselen.

Noen vanlige feil:

  • Salen trykker fram og bak - salen er for rett i forhold til hestens rygg
  • Salen er for høy foran - bomvidden er for smal
  • Salen er for lav foran - bomvidden er for bred
  • Salen vipper bak - kan være feil bomvidde eller feil salmodell

Hvordan reagerer hesten på salen?

I tillegg er det verdt å merke seg at man til enhver tid bør holde en oversikt over hvordan hesten reagerer når du saler på. Endrer den adferd kan dette være et tegn på at salen føles ubehaglig for hesten. Men ikke alle hester gir tydelige signaler når noe er feil. Derfor må man som rytter til enhver tid sørge for at utstyret er riktig tilpasset.

Salbytte ved vektendring

Vær oppmerksom på at det kan være tid for salbytte eller omstopping hvis hesten har gått opp eller ned i vekt, den er i vekst, eller man trener mer/mindre eller annerledes enn tidligere.

Tipsene er kun veiledende, og kan variere ved ulike salmerker og hestetyper