16.06.2023 | Idun Rosenfeld

Her er noen råd til deg som lurer på hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen.

Slik er situasjonen

På Østlandet er det normalt at førsteslåtten til hest blir tatt i midten av juni. Etter en sen og kald vår hang veksten noe etter i mai, men likevel har tørken og varmen ført til at graset skyter selv om det ikke er mer enn knehøyt i enga. Bønder som har slått graset rapporterer om avlinger som er omtrent 50 % av normal førsteslått på hele Sør- og Østlandet. Beitene er svært tørre, og mange fôrer allerede med høy på nedbeitede beiter. Også Rogaland er tørt, og det samme gjelder Innlandet helt opp mot grensen til Trøndelag. Vestlandet har fått noe mer regn, og har tilnærmet normale avlinger på førsteslåtten. I Trøndelag og lenger nordover har våren vært kald og våt, og førsteslåtten til hest er ikke slått enda, men det virker som om mengdene grovfôr blir tilnærmet normale, de kommer bare litt sent i hus.

Sammenliknet med 2018

For Sør- og Østlandet er situasjonen i dag omtrent som for kriseåret 2018. Lyspunktet er at området med tørke er noe mindre enn sist, siden både Vestlandet og Trøndelag og nordover trolig får normal førsteslått. Likevel er det området som er rammet av tørke som i normalår har størst produksjon av grovfôr til hest, og spesielt grovfôr for salg til hesteeiere. Det er derfor grunn til å være bekymret for mengden grovfôr som blir tilgjengelig for salg. Dersom det ikke kommer betydelige mengder regn i de tørkerammede områdene innen slutten av juni vil graset stå i fare for å dø, og vi vil også få reduksjoner i andreslåtten. Også de andre nordiske landene er rammet av tørke. For Sveriges del er tørken mest dramatisk i sør, mens områdene lenger nord, der mye av importen til Norge produseres, er mindre påvirket.

Råd til produsenter av grovfôr til hest

Når graset ikke har tilgang til vann vil det vokse minimalt. Det vil likevel utvikle seg i modning, og når graset skyter endrer næringssammensetningen seg i planten siden den forsøker å samle næringen i frøene. Fotosyntesen som foregår i plantene gir sukker som igjen kan bygge opp fiber i plantene og gi vekst. Uten vann vil veksten bli minimal, og sukkeret konsentreres opp i bladene. Tørkeskadd grovfôr har ofte lavt proteininnhold og høyt sukkerinnhold. Dersom det ikke meldes om tilstrekkelig regn i nær framtid bør man vurdere å slå graset snarlig dersom det har kommet langt i utviklingen. Mengdene vil da bli små, men næringsinnholdet akseptabelt, og graset kan starte veksten for å gi en god andreslått når regnet kommer. Det vil være gunstig å gjødsle enga etter at graset er slått slik at veksten kommer raskt i gang igjen så snart regnet kommer.

Råd til hesteeieren

Det er for tidlig å si hvor stor avlingsreduksjonen blir for grovfôret våre hester skal ete vinteren 23/24 enda, men du kan alt nå gjøre noen forberedelser. Ha dialog med din grovfôrprodusent og meld inn hvor mye grovfôr du ønsker å kjøpe den kommende vinteren. Da kan produsenten også holde oversikt over om han klarer å dekke behovet til andre som henvender seg. Vurder om du har mulighet til å fôre med noe halm for å tøye grovfôret, du kan lese mer om våre råd for fôring med halm her, og forhør deg med kornprodusenter i ditt område om de kan spare og pakke halm. Krisesommeren 2018 var det enkelte som startet med lauving (høste blader fra trær og tørke for fôring vinterstid). Lauving er svært tidkrevende og vanskelig å gjennomføre effektivt, men om du har få hester kan det la seg gjøre. Se gjerne an utviklingen utover sommeren før du bruker mye tid og energi på slike tiltak. Grovfôr høstet i tørkeutsatte områder har ofte avvikende næringsinnhold, og det vil være enda viktigere enn vanlig å få analysert grovfôret slik at du kan tilpasse eventuell tilleggsfôring med kraftfôr til næringsinnholdet.

Hester på tørre beiter

Mange har allerede fått svært tørre og nedspiste beiter, og fôrer hestene med grovfôr på beitet. Også beitegras blir tørkeskadet med lavt protein- og høyt sukkerinnhold i tørken. Et gjødslet beite på forsommeren har i normalår betydelig høyere proteininnhold enn grovfôr som blir høstet når det har vokst seg ut, og du må beregne å fôre hopper og unghester med mer kraftfôr enn du ville i et normalår for å dekke proteinbehovet. Følg også godt med på hestenes vannkar, de trenger mye vann i varmen, og graset de spiser inneholder betydelig mindre vann i tørken. Med svetten mister hestene også mye salt, så følg opp med å sette fram nye saltsteiner når de er spist opp.

Om graset på beitet blir helt nedspist vil det beste være å ta hestene inn fra beitet, da de vil grave opp og spise røttene til det tørre graset, og dermed gjøre skade på beitet for framtiden. Det vil også bli større press med parasitter når hestene spiser graset helt ned mot bakken.

Felleskjøpets oppfølging

Felleskjøpet har flere fôr som egner seg som grovfôrerstattere, du kan lese mer om dem her. Luserne er et fiber- og proteinrikt fôr som i svært liten grad dyrkes i Norge, men som blir importert for bruk i fôr til blant annet hest. Felleskjøpet har per nå tilgang til tilstrekkelige mengder luserne og andre fiberfôr til å dekke forventet behov til norske hester vinteren 23/24.

Dersom tørken blir alvorlig vil du få mer info med råd om fôring av hest og andre dyr på Felleskjøpets nettsider.